آزادی Tag

وکیل سوشا مکانی دروازبان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: نامه و دستور آزادی موکلم ظهر یکشنبه صادر و به زندان ابلاغ شده است. بهنام علی محمدی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا افزود: بدنبال اعتراض به قرار بازداشت سوشا مکانی و درخواست تبدیل وثیقه، قرار بازداشت موکلم نقض و دستور آزادی وی صادر شده است. وی ادامه داد: سوشا مکانی با تودیع وثیقه عصر...

همان‌طور که می‌دانیم یکی از ابتدایی‌ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می‌باشد. شاید بتوان گفت بعد از حق حیات، حیات آزادی ازجمله مهم‌ترین جنبه‌های حقوق بشر، بلکه لازمه آن است، لذا در کلیه کشورها، حق آزادی ازجمله مهم‌ترین جنبه‌های حقوق بشر، بلکه لازمه آن است. لذا در کلیه کشورها، حق آزادی اشخاص در قانون اساسی با تضمین‌های معتبری تحت حمایت قرارگرفته است. کافی است...