اعتراض Tag

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور در خصوص نحوه اعتراض به جریمه های رانندگی گفت: سیستم رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در کشور یکپارچه است. به گزارش گروه دریافت خبر مأوی، سرهنگ احمد کرمی اسد در مورد نحوه اعتراض به جریمه ها گفت: هیچ برگه جریمه ای در سیستم پلیس حذف نمیشود و تنها در صورتی که راننده بتواند مستندات را در خصوص خطای مأمور یا کارمند...