جیمز تربر Tag

پنج داستان کوتاه از جیمز تربر محاکمه سگ پیر پاسبان سگ گله ای پیر و با تجربه را که سالیان دراز پاسبان شهری بود در یک روز تابستانی به اتهام قتل عمد بره ای دستگیر و بازداشت کردند. در واقع بره را روباه مو قرمز سرشناسی ذبح کرده بود و بدن سرد نشده ی مقتول را در لانه سگ گله گذاشته بود. محکمه در دادگاه کانگارو به ریاست...