طرح ارتقای امنیت اخلاقی Tag

هرسال با نزدیک شدن به روزهای گرم بحث طرح امنیت اخلاقی داغ داغ می شود. نزدیک به یک دهه از اجرای "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" در کشور می‌گذرد. اما پلیس تهران این روزها تلاش دارد تا شکل‌های تازه‌تری از کنترل ناهنجاری‌های اخلاقی را به نمایش بگذارد، به همین منظور هم طرحی را با حضور 7 هزار نیروی نامحسوس امنیت اخلاقی در سطح شهر تهران کلید زده...