پروژه Tag

گروهی از مالباختگان پروژه ساختمانی « مروارید غرب » در تهران در نامه ای به دادستانی، از وی خواستند دادگاه مانع واریز دارایی متهم این پرونده به حساب بستگانش شود. به گزارش ایرنا، امضاکنندگان این نامه که شمارشان به حدود 400 تن می رسد، مسئول ساخت پروژه عظیم مسکونی « مروارید غرب » واقع در خیابان پیامبر تقاطع بزرگراه حکیم- ستاری را که به دلیل ناتوانی...