پلیس اخلاقی Tag

طرح گشت نامحسوس چقدر آب می‌خورد؟ هنوز در خصوص میزان هزینه این طرح برای نیروی انتظامی حرفی به میان نیامده اما از صحبت‌های ساجدی‌نیا می‌توان برداشت کرد که هزینه این طرح شامل اضافه کار ٧ هزار نیروی نامحسوسی است که در استخدام ناجا هستند. گشت نامحسوس  «ما باید پدری كنیم برای مردم. هركس صبح پا می‌شود یك مقرراتی و یك چارچوبی می‌گذارد، این یكی می‌خواهد مخفی مردم را...