گشت نامحسوس Tag

هرسال با نزدیک شدن به روزهای گرم بحث طرح امنیت اخلاقی داغ داغ می شود. نزدیک به یک دهه از اجرای "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" در کشور می‌گذرد. اما پلیس تهران این روزها تلاش دارد تا شکل‌های تازه‌تری از کنترل ناهنجاری‌های اخلاقی را به نمایش بگذارد، به همین منظور هم طرحی را با حضور 7 هزار نیروی نامحسوس امنیت اخلاقی در سطح شهر تهران کلید زده...

طرح گشت نامحسوس چقدر آب می‌خورد؟ هنوز در خصوص میزان هزینه این طرح برای نیروی انتظامی حرفی به میان نیامده اما از صحبت‌های ساجدی‌نیا می‌توان برداشت کرد که هزینه این طرح شامل اضافه کار ٧ هزار نیروی نامحسوسی است که در استخدام ناجا هستند. گشت نامحسوس  «ما باید پدری كنیم برای مردم. هركس صبح پا می‌شود یك مقرراتی و یك چارچوبی می‌گذارد، این یكی می‌خواهد مخفی مردم را...