عمومی

برخلاف آنچه بعضیها تصوّر كرده‏اند، خانواده تنها یك سازمان حقوقی نیست و قانون توانائی ایجاد نظم را در آن ندارد. خانواده سازمانی است مخلوط از قواعد حقوقی و اخلاقی كه نمی‏توان آن دو را از هم جدا ساخت. در این اختلاط نیز غلبه با اخلاق است. زیرا نه تنها بیشتر قوانین راجع به آن ضمانت اجرای مؤثر ندارد، بلكه آنچه هست از اخلاق مذهبی و...

خبرگزاری بین المللی زنان ایران : موانع نکاح اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت ازدواج می شود . موانع نکاح را شرایط منفی نیز می توان نامید. به گزارش خبرگزاری ایونا ، این موانع در حقوق ایران عبارتند از :  شوهر داشتن ، داشتن چهار زن دائمی ، عدۀ زن، قرابت در حدود معین ، مطلقه بودن به...

پرونده‌های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده‌ای دارند و  همه چیز آن‌گونه که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد نیست. یک اختلاف و دعوای خانوادگی ممکن است ادامه پیدا کند و با کشیده شدن کار به جاهای باریک، انواع و اقسام شکایت‌ها مطرح شود. یک پرونده حقوقی درخصوص ملک نیز ممکن است به دلیل انتخاب روشی غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل...

سئوال: آیا پرداخت مهریه به وراث زن بایستی بر مبنای نرخ روز محاسبه شود یا خیر ؟ نشست قضائی مورخ ۸۷/۵/۲۸ قضات دادگستری شهرستان نطنز نظر اکثریت : با توجه به ایجاد حق برای زوجه این حق پس از فوت وی به وراث منتقل میشود لذا پس از فوت زن نیز چون وراث مالک قهری اموال زن می شوند و تمام حقوق به همان شکل ایجاد شده ، برای...

 طلاق زوجه غایب مفقود الاثر : این مورد ظاهرا در تمام كتب فقهی ذكر شده اگر مردی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر بوده و خبری از حیات و ممات او در دست نباشد همسر وی می تواند به دادگاه رجوع و تقاضای طلاق كند.  عجز و امتناع زوج از پرداخت نفقه.  خودداری زوج از انجام وظائف زوجیت: مرحوم میرزای قمی در كتاب جامع الشتات در مورد...

قانون سه روز پیرتر از دنیاست (استونی) قلم و جوهر بهترین شهودند (پرتقالی)  قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد (المانی) حقیقت ، دختر زمان است  (ایتالیایی) قانون غالبا دندان خود را نشان میدهد ولی گاز نمی گیرد (انگلیسی) حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند (عبری) حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی) حرف حق شمشیری است برنده (فارسی) قاضی که بی...

قاعده ائتمان متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین » یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست . ( القواعد الفقهیه ، ج ۲، صص ۴تا ۱۶- ماده ۶۱۳قانون مدنی ) قاعده اتلاف متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن » یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود. ( القواعد الفقهیه ،ج۲، صص...

خـواهان :    حسین خـوانده :    محمد رضا خواسته :    تخلیه و انتزاع ید خوانده از ششدانگ یكباب مغازه جزء پلاك شماره ۵۰۲۴ واقع در بخش ۵ تهران به استناد مقرات بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ کـــلاســـــه پرونده :   ۸۵۰۰۹۰۰۰۰۰۳۰۰۴۱۲ شعبه رسیدگی کننده :    شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی تهران  ( مجتمع قضائی عدالت ) دلایل و منضمات دادخواست : فتوكپی مصدق از ورقه مالكیت ششدانگ پلاك...

خـواهان :    ابوالفضل خـوانده :    الهقلی خواسته :    تجویز انتقال منافع به استناد پرونده شماره  ۰۰۶۴۸ کـــلاســـــه پرونده :    ۸۳۰۰۹۰۰۰۰۰۳۰۰۳۱۲ شعبه رسیدگی کننده :    شعبه ۱۱۱دادگاه عمومی تهران  ( مجتمع قضائی عدالت ) دلایل ومنضمات دادخواست : حکم صادره در پرونده كلاسه ۰۶۴۸ گردش کار : خواهان آقای ابوالفضل در تاریخ ۱ / ۹/ ۸۳دادخواست خود را به طرفیت خوانده آقای الهقلی به دادگستری تهران ارائه نموده ودر آن بیان داشته كه به...

مدیر دفتر ناظم دفتر دادگاه است و طبق ماده ۸۲قانون اصول تشكیلات عدلیه هر مدیر دفتر درصورت لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود تقریر نویس و ثبات و ضباط (بایگان ) و مامور ابلاغ و احضار خواهد داشت . به موجب قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اجرائی آن مامورین ابلاغ از تحت ریاست و مسئولیت مدیر دفتر خارج و تحت...