وکیل پرونده های خانواده

نفقه

وکیل پرونده‌های حقوقی نفقه

قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده و بیان نکرده که مثلاً نفقه روزانه زن بیست هزار تومان باشد بلکه نفقه را بر مبنای نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است .اگر چه در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا به این وسایل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنها اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند .

مهریه

وکیل پرونده‌های حقوقی مهریه

دعوی خلع ید دعوایی است که خواسته آن ، انتزاع ید عدوانی یا غاصبانه متصرف عدوانی از ملک غیر منقول است که از سوی مالک ملک اقامه می شود . به عبارتی در دعوی خلع ید مالک ملک مدعی است که ملک او عدواناً به وسیله شخص دیگری تصرف شده است و یا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرف کرده ، علیرغم عدم استحقاق بر ادامه ید ، از رفع ید از آن خودداری می ورزد . نهاد حقوقی غصب از فقه به حقوق ایران راه یافته است . دعوی خلع ید از مهمترین و شایع ترین دعاوی مربوط به مالکیت است.

طلاق توافقی

وکیل پرونده‌های حقوقی طلاق توافقی

مطابق با بند ب ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۱۶  رسیدگی به تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌ جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. پس از پایان مدت اجاره اگر مستاجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر، دستور فوری تخلیه از مرجع رسیدگی کننده صادرمی گردد و اگر مدت اجاره منقضی نگردیده باشد پس از تعیین وقت و رسیدگی حکم تخلیه صادر می گردد. حکم تخلیه برخلاف دستور تخلیه قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی می باشد.

طلاق از طرف مرد

وکیل پرونده‌های حقوقی طلاق از طرف زوج ( مرد )

ملک مشاع، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، به این وضعیت در اصطلاح حقوقی «اشاعه» گویند و بدین معنی است که هر ذره از ملک و جزء جزء آن متعلق به همه‌ی شرکاست. در ملک مشاع، هر شریک نسبت به جزء جزء ملک، مالکیت دارد. این وضعیت ممکن است با هر عمل حقوقی (خرید و فروش ملک، هبه مال به دو نفر و…) به وجود آید. تقسیم کردن ملک هایی که بین چند نفر به صورت مشترک و مشاع می‌باشد گاهی اوقات با توافق افراد انجام می‌شود و گاهی اوقات به صورت قانونی و زور انجام خواهد شد.

طلاق از طرف مرد

وکیل پرونده‌های حقوقی طلاق از طرف زوجه ( زن )

اولین اثر حقوقی قولنامه چه آن را قولنامه (تعهد فروش) بنامیم یا مبایعه‌نامه (سند فروش) تنظیم سند رسمی است آنچه مهم است این است که سند مثبت وقوع معامله و مالکیت باشد و حال‌آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد یعنی تا فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است نه خریدار می‌تواند ادعای معامله را بنماید نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند در روند عادی طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند این مهم‌ترین اثر حقوقی قولنامه است . مهم‌ترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است آشکار می‌شود که متعهد له می‌تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد .