وکیل پرونده‌های کیفری جعل

سوالات متداول در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول :

جعل چیست؟ جاعل کیست؟ مجعول چیست؟ جرم جعل چیست؟

قوانین کیفری تعریفی برای « جرم جعل » ارائه نشده و صرفاً به بیان مصادیقی از آن بسنده گردیده است. جعل در لغت به معنای « ساختن » ، « گردانیدن » و به معنای « دگرگون کردن » نیز آمده است.
اصطلاح جعل معمولاً با « تزویر » می آید. تزویر نیز از باب تفعیل و از ریشه « زور » به معنای « دروغ و باطل » می باشد. تزویر یعنی « به دروغ آراستن » و « مزوِر » به شخص نادرست می گویند.
کلمه تزویر نشانگر حیله، فریب و تقلب است به همین خاطر این جرم در زمره جرایم عمومی محسوب می گردد. جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان دو جرم جداگانه و مستقل می باشند.
بنابراین کسی که مرتکب هر دو جرم شده باشد مجازات او با رعایت مفاد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی به عنوان تعدد جرم که از علل مشدده ی کیفر محسوب می شود تعیین می گردد.
به عنوان مثال اگر شخصی گواهی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم را مجعولاً تهیه کند و آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و شخص دوم عاملاً و عامداً با تسلیم آن به اتحادیه مبادرت به اخذ پروانه کسب نماید، هم اقدام شخص اول ( جاعل ) وهم اقدام شخص دوم ( استفاده کننده از سند مجعول ) هر دو جرم محسوب می گردد.
در سازمان امور مالیاتی جرم جعل و استفاده از آن یا توسط کارکنان و یا به وسیله مودیان مالیاتی صورت می گیرد. در مورد کارمند باید میان شخص و دستگاه دولتی یا عمومی رابطه استخدامی وجود داشته و عمل ارتکابی توسط کارمند دولت، مربوط به وظیفه ی دولتی وی می باشد.
مثل شخصی که متصدی صدور قبض مالیاتی در سیستم قبض بانک است مبادرت به دستکاری در شمارنده قبض نموده و یا قبض پرداخت نشده را به صورت جعلی پرفراژ نماید. چنانچه جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول کارمند دولت باشد علاوه بر معرفی به هیأت های رسیدگی تخلفات اداری، مراتب تخلف وی جهت صدور حکم به دلیل داشتن عنوان جرم عمومی به مراجع قضایی نیز احاله خواهد شد. ( موضوع بند ۲۶ و ۱ ماده ۸ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری )
اگر جاعل کارمند دولت باشد قانونگذار با شدت بیشتری مبادرت به تعیین مجازات برای وی نموده است. به عنوان مثال مجازات جرم جعل اسناد عادی در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی برای غیر کارمند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی می باشد در حالی که اگر جرم جعل توسط کارمند دولت یا مسئولان دولتی صورت گیرد، برابر ماده ۵۳۲ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
ضمناً چنانچه کارمند دولت جزو کارکنان بخش مالیاتی باشد علاوه بر موارد فوق به وسیله دادستان انتظامی مالیاتی با صدور به ادعانامه به هیأت عالی انتظامی مالیاتی معرفی می گردد. اتهام وی در هیأت یاد شده بررسی و در صورت احراز، منتج به صدور رأی بر محکومیت انتظامی خواهد شد (بند الف ماده ۲۶۴ ق.م.م)

مصادیق جرم جعل به زبان ساده؟

 • تحلیل غافلگیرانه امضای واقعی : هرگاه بطور غافل گیرانه و توأم با تقلب از شخصی امضا گرفته شد، واقعی می باشد ولی دو شرط تقلب و غافل گیرانه بودن موجب میشود که جرم جعل تحقق پیدا کند.
 • تراشیدن و خراشیدن : خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این که واژه ” حسن” را به ” حسن” تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.
 • قلم بردن در نوشته : تغییر و تبدیل حروف و کلمات یار ارقام موجود، بدون اینکه کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل اینکه عدد ۱ را به ۲ یا ۳ تبدیل کند.
 • اثبات در نوشته : اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلان سند یا کلمه ” باطل” از روی سند است.
 • الحاق و الصاق : در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسبانده می شود به طوری که در نظر اول یک سند به حساب می آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می شود.

اگر شکایت کیفری جعل توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 • مدت زمان اثبات جرم جعل کمتر است.
 • نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
 • وکیل می‌تواند به جای موکل تقاضای کارشناسی و خط نگاری کند.
 • وکیل می‌تواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص جاعل اقدام کند.
 • وکیل می‌تواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام کند و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود. ( رضایت شاکی فقط موجب تخفیف در مجازات جاعل می‌شود و کلاً از بین نخواهد رفت )

جعل امضا توسط فرد چگونه اثبات می‌شود؟

در صورتی که شکایت کیفری جعل امضا را در دادسرا مطرح کرده باشید، چک برای کارشناسی به کارشناسان خط نگاری ارجاع خواهد شد و جعلی بودن آن مشخص خواهد شد.

تشخیص فرد امضا کننده سند جعلی توسط کارشناس امکان پذیر است؟

مشتکی عنه می‌تواند هر گونه اتهام را انکار کند. لذا اثبات ادعا در خصوص جعل با شاکی است و فرد شاکی باید اثبات کند که ایشان جعل امضا کرده اند. لذا کارشناس قادر به مشخص کردن جاعل نیست.

ادعای جعلی بودن قرارداد با یک برگ کپی امکان پذیر است؟

در صورتی که فقط کپی قرارداد در اختیار باشد و اصل آن نباشد، جعل اثبات نخواهد شد.

آیا در صورتی که سندی جعل و سپس از آن استفاده شود یک مجازات در نظر گرفته می‌شود؟

خیر، مرتکب هم به مجازات جعل و هم به مجازات استفاده از سند مجعول محکوم خواهد شد.

برای تنظیم شکایت کیفری جعل به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟

باید به دادسرای محلی مراجعه کرد که جعل در آن حوزه انجام شده است.

آیا یکی از ورثه می‌تواند وصیت نامه مربوط به پدر متوفی را جعل کند؟

بله، در صورتی که وصیت نامه به صورت رسمی تنظیم نشده باشد امکان جعل آن توسط یکی از ورثه وجود خواهد داشت.

آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد، جعل در سند رسمی محسوب می‌شود؟

جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی، تأییدیه، ریزنمرات تحصیلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور و ارزش‌نامه‌های تحصیلی خارجی جعل محسوب نخواهد شد.

اگر در چکی که در حواله کرد سه نفر صادر شده است عبارت حواله کرد خط بخورد و وصول شود جعل است؟

اگر حواله کرد چک خط خورده باشد، فرد دارنده نمی توانسته به تنهایی وجه چک را از بانک دریافت کند، بنابراین با انجام عمل جعل سوء نیت وی محرز بوده و قابل تعقییب کیفری است.

طرفین دعوی در مراجع کیفری و حقوقی حق انتخاب چند وکیل را دارند؟

در کلیه امور حقوقی طرفین میتوانند حداکثر ۲ وکیل انتخاب نمایند در محاکم کیفری ۲ هر یک از طرفین میتوانند حداکثر ۲ وکیل و در محاکم کیفری ۱ حداکثر ۳ وکیل انتخاب نمایند.

آیا شاکی میتواند رضایت خود را پس بگیرد؟

مصابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم ، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد،گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند،تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب ،رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.

آیا ارسال یک عکس مستهجن در تلگرام به دوست خود که هیچ شکایتی ندارد جرم محسوب میشود؟

بلی جرم است. اگر به دوست خود یا در گروهی که کمتر از ۱۰ نفر است ارسال کند به جزای نقدی محکوم می شود. اگر به ده نفر یا بیشتر ارسال کند به حبس یا جزای نقدی و یا هر دوی آن محکوم میشود . لازم نیست کسی از ارسال کننده شکایت کند بلکه این جرم ، غیر قابل گذشت است و در صورت مشاهده توسط مقام های قضایی و انتظامی متهم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

تحت چه شرایطی صادر کننده چک بلا محل قابل تعقیب کیفری است؟

در صورت تحقق شروطی ،چک بلا محل دارای جنبه ی کیفری بوده و صادره کننده آن برای اعمال مجازات های مقرر در قانون صدور چک،قابل تعقیب کیفری خواهد بود. به طور کلی باید گفت صادرکننده چک بلا محل در صور ذیل قابل تعقیب است:

در صورتی که چک به صورت تضمینی سفید امضا بدون تاریخ و وعده دار نباشد. منظور از این که وعده دار نباشد یعنی به روز صادر شده باشد. بعضاً اشخاص چک هایی را از بابت تضمین امری یا انجام تعهدی یا مواردی دیگر صادر میکنند یا چک هایی را به صورت امانت بدون تاریخ یا بدون تکمیل آن تسلیم اشخاص می کنند. این گونه چک ها به واسطه اینکه تضمینی یا سفید امضا یا بدون تاریخ است فاقد وصف کیفری بوده و تنها از طریق دادگاههای حقوقی قابل پیگیری است.

حال چناچه چکی به روز صادر شده باشد و به صورت تضمینی سفید امض و بدون تاریخ نباشد ومتعاقباً به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شود،دارنده آن مجاز است با رعایت مواردی با تنظیم شکواییه آن به دادسرا صادرکننده را تحت تعقیب جهت اعمال مجازات قرار دهد.( ماده ۱۳ قانون صدور چک ).

کسانیکه  در دادگاه به ضرر دیگری شهادت می دهند اگر مشخص شود شهادت آنها دروغ بوده چه مجازاتی در انتظارشان است؟

به استناد  ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات :

هر کس در دعوی حقوقی یا جزایی قسم متوجه او شده سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم گردد.همچنین به استناد ماده ۶۵۰  قانون موصوف هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد ( به نفع دیگری ) به تحمل نود و یک روز تا دو سال حبس تعزیری و یا به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم می شود.

مراحل تنظیم شکایت کیفری برای دعاوی مرتبط با جعل توسط وکیل کیفری

 • در صورتیکه قصد شکایت کیفری از فردی به دلیل جعل را داشته باشید میتوانید مراحل زیر را انجام دهید.
 • شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید ( برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید )
 • پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
 • در این مرحله وکیل مراحل قانونی اثبات جرم جعل و یا دفاع از متهم را پیگیری می کند.

مدارک لازم برای تنظیم شکوائیه برای دعاوی مرتبط با جعل توسط وکیل کیفری

 • مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.
 • ارائه سند و یا مدرکی و یا نوشته ای که جعل شده است.
وکیل پایه یک دادگستری