اجباری کردن وکالت ، راه حل مشکل اشتغال است

اجباری کردن وکالت ، راه حل مشکل اشتغال است

نجفی توانا: اجباری کردن وکالت ، راه حل مشکل اشتغال است ، با دادن پروانه به قضات ناسالم مخالفیم .

وکیل ملت: دکتر علی نجفی توانا در گفتگو با «هیات تحریریه پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای مرکز » به پرسش های خبرنگاران سایت در خصوص عملکرد هیات مدیره دوره بیست و هشتم پاسخ داد.

در خصوص سفرهای خارجی،تشکیل اتحادیه و ارتباط با کانون های منطقه ای که ضعیف اند واز نظر برخی، هزینه آن بیشتر از منافع احتمالی به نظر می رسد، ابهاماتی مطرح شده است، نظر شما در این مورد چیست؟!

تا به حال نشنیدم چنین انتقادی بکنند،ما باید با انجمن بین المللی وکلای جهان و سایر انجمن های قاره ای و منطقه ای، برای دفاع از کیان وکالت و استفاده از آخرین دستاوردهای آنها در ارتباط باشیم. از ده سال گذشته در این نشست ها شرکت و گاهی از تجارب سایرین برای حفظ استقلال استفاده می شده است. من هم شخصا یا به نمایندگی کانون، گاه با ارایه مقاله و گاه با حضور سعی می کردم، کانون را موثر متجلی کنم. از جمله مدیرانی هستم که بعد از بازگشت از سفر، گزارش مفصل ارایه کردم. همچنین تجارب این سفرها زمینه ساز این شد که برنامه تخصصی کردن وکالت را اجرایی کنیم.

باید در ارکان اجرایی اتحادیه و انجمن های بین المللی حضور پیدا کنیم و برایرسیدن به این مقصود باید بتوانیم امکان رای آوری داشته باشیم بنابراین باید از کشورهای همراه، همزبانو هم منطقه استفاده کنیم تا در انتخابات آتی در ارکان اجرایی آن حضور داشته باشیم. ما در این تعاملات هزینه ای قبول نکردیم و استقبال می کنیم کشورهایی مثل فرانسه، نروژ، ایتالیا، تاجیکستان و ترکیه با حداقل هزینه و حداکثر ارتباط و نتیجه در اینجا حضور یابند.

ثبت شناسه حرکت درستی بود

خوشحالیم در این دوره، سیاست مدیریت جدید، علنی کردن، شفاف سازی و ایجاد فضای باز با تحمل نقد بوده است اما معدود افرادی توهین را با نقد اشتباه کردند و زمینه ای فراهم شد که این شیوه شهرت یابد. از نقد دلسوزان استقبال می کنیم.هیات مدیره هم همگی با هم همراهند و یک دستور خلاف قانون هم انجام نداده ایم.

ثبت شناسه از سال های گذشته در کانون مطرح بود چون در روابط مالی و معاملاتی با مشکل مواجه شده بودیم. در دوره قبل انجام نشد و در اتحادیه مقرر شد با تهیه اساسنامه کانون ها به عنوان موسسه مانند شرکتها ثبت شوند و وظایف آنها طبق اساسنامه باشد. فشار وارد کردند که اگر ثبت شناسه انجام نشود همه معاملات شما مسدود می شود. در جلسه ای که با آقای ادب، مدیر کل ثبت و دکتر حسنزاده مدیریت بخشی از اداره ثبت داشتیم، دیدیم روش اساسنامه درست نیست؛ کار به گفتمان تند کشید. گفتیم ما دارای شخصیت حقوقی مستقل هستیم و با اساسنامه کار نمی کنیم حتی اگر کانون تعطیل شود. در نهایت پذیرفتند با لحاظ قانون استقلال ثبت شناسه انجام شود که حرکت درستی بود. صورتجلسه ای با این مضمون تنظیم شد که مااستقلال داریم و فقط شناسه می خواهیم. همه اعضای هیات مدیره امضا کردند. اظهارنامه پر کردیم در نامه ۴ خطی تقاضای ثبت شناسه کردیم.

برخی نقد غیرمنصفانه دارند. سفر ده روزه بودم، دیدم بر اساس تقاضای ما که فقط شناسه خواسته بودیم، کاری که با بقیه کانون ها کردند با ما هم انجام دادند و ثبت موسسه غیرتجاری با مدیرعامل و غیره را آگهی کرده بودند؛ مکاتبه و مذاکره کردیم که نسبت به تغییر آگهی اقدام کنیم. همزمان برخی که خودشان هم اساسنامه را پذیرفته بودند جوی ایجاد کردند که برخی اعضای هیات مدیره گفتند نمی دانستیم محتوای درخواست چه بوده، در حالی که امضا کرده بودند. در نهایت آگهی دوم آمد و دیدیم که نه به استقلال لطمه خورد نه تحت سیطره رفتیم بلکه شناسه گرفتیم که فعالیت مالی و اداری مختل نشود.

موجودیت کانون وکلا ارتباطی به ثبت ندارد

قبلا و به موجب قانون لایحه استقلال، به عنوان موسسه ثبت شده ایم، چیز جدید ثبت نکردیم، فقط شناسه گرفتیم؛ موجودیت ما ارتباطی به ثبت ندارد.

شعار تغییر در کانونهای دیگر هم شنیده شد

کانون یا باید سنتی اداره و دچار روزمرگی شود که این شیوه متناسب با عظمت نهاد وکالت نیستیا اینکه باید به شیوه دیگری اداره کنیم. در بخش اداری، مالی، آموزش، روابط نهاد ها و به روز کردن اداره کانون، در چند بخش برنامه ریزی کردیم. هیات مدیره با مشارکتی که داشتند همکاری کردند که برنامه محور عمل کنیم. نهادینه کردن اصول هدف ماست. اولین کار، تهیه برنامه برای کانون بود. در بخش آموزش، اداره، حضور هیات مدیره، روابط داخلی و خارجی، جلوگیری از انحصار و مقابله با اعمال فشارها، برنامه هایی تصویب کردیم. همچنین به تصویب برنامه مالی اقدام و بودجه تصویب و طبق آن هزینه کردیم. سعی شد بر دانشکده مدیریت نزدیک تر داشته باشیم و بر صندوق حمایت نظارت و نه دخالت کنیم.

رابطه ما با دیگر کانون ها نزدیک بود. شعار تغییر ما در کانون ها شنیده شد، جوانان با فکر نو انتخاب شدند؛ خیلی از کانون ها از ما برنامه های انجام شده خواستند تا به عنوان الگو عمل کنند. با اتحادیه رابطه خوبی داریم که البته این مانع نقد ما نیست.تغییر شیوه های مدیرتی در اتحادیه را مطرح کردیم.

طرح طبقه بندی مشاغل را بعد از ده سال اجرایی کردیم

برای اولین بار طرح طبقه بندی مشاغل را بعد از ده سال اجرایی و ساختار و نظام دادن به همکاران اداری بر اساس نظامات دولت را اعمال و معاونت ها را تاسیس کردیم. سیاست عدم تمرکز داشتیم؛ همه نظارت، پاسخگویی، بودجه و برنامه دارند؛ باید نظام مند عمل شود و نظام حاکم باشد نه فرد. مدیریت و خرد جمعی شکل بگیرد و رییس هماهنگ کننده باشد.

برای اولین بار تخصص گرایی در کانون را آغاز کردیم. در زمینه داخلی و بین المللی گواهی تخصص دادیم تا وکلا از حالت عمومی به تخصصی بروند که امیدواریم استقبال کنند. این امور با کمک دانشکده کانون و کمیسیون آموزش انجام شد.

نواقصی هم داریم که به مرور شناسایی و برطرف خواهد شد.

کار ارزشمند دیگر ، نظام مندکردن دوره های کارآموزی است

کار ارزشمند دیگر،نظام مند کردن دوره های کارآموزی است. دستورالعمل کارآموزی را با کمک کمیسیون متبوع بویژه آقای کمیلی و آقای اخوتی به تصویب رساندیم وکار تحقیقی را که بعضا کپی برداری و سمبلیک بود، حذف کردیم و کار عملی گذاشتیم.جداکردن کمیسیون کارآموزی از اختبار اقدام دیگر بود زیرا کمیسیون کارآموزی، ستاد مستقر و هدایت کننده است و با اختبار -که باید متغییر باشد تا شایبه انتخاباتی ایجاد نشود- جداست. هر دوره اساتید اختبار را عوض کریم. شعبه سخنرانی را متحول و از افراد مختلف استفاده کردیم.پیش بینی ۴۵ روز کارآموزی بلافاصله پس از صدور پروانه نیز برای اولین بار انجام شد. قبلا کارآموزان به محض صدور پروانه و بدون آموزش وارد کار می شدند اما الان آموزش می بینند.

ازهمه برای همکاری دعوت کردیم

برای اولینبار سعی کردیم یک تفکر حاکم نباشد؛ از همه دعوت کردیم.تنها دوره ای است که از همه گروه ها هستند. فراهم کردن موجبات احترام متقابل همکاران اداری و وکلا از دیگر امور انجام شده است. با آموزش دادسرا و هماهنگی با دادگاه، اختلاف بین آرا به حداقل نزدیک می شود.

هیچ توصیه ای از هیچ مقامی نپذیرفتیم

برای اولین بار هیچ توصیه ای از هیچ مقامی نپذیرفتیم. جز قانون به چیزی توجه نداشتیم. اصرار داریم هرگز پرونده شخصی افراد بدون مجوز به اشخاص دیگر داده نشود چراکه محرمانه است. با توصیه مقابله کردیم. یک مورد توصیه انجام نشد. به هیج درخواست خارج از قانون توجه نکردم.

کارت هوشمند وارد سیستم می شود

به زودی کارت هوشمند وارد سیستم می شود که کمک می کند در تعامل با قوه قضاییه، تقدیم دادخواست، شکایت، اظهارنامه، همکاری با قوای اجرایی، نهادهای مالیاتی، همکاران و کانون، تسهیل شود.

نهاد صنفی هستیم

برای اولین بار بیش از بین سی تا چهل دیدار با مقامات عالی رتبه کشور داشتیم و مشکلات را گفتیم؛ سوتفاهم ها را رفع و تلاش کردیم برای حل مشکلات چاره ای بیندیشیم. با ریاست جمهور،معاونان، روسای قوای مقننه، قضاییه و معاونان آنها دیدار داشتیمو سعی کردیم با بیان مطالب بگوییم نهاد صنفی غیرسیاسی هستیم و کار ما خدمت به مردم است.

برای آقای سلطانی و سیف زاده اقداماتی کرده، نامه هایی نوشته و حتی ارایه طریق کرده ایم که با استفاده از ظرفیتهای قانونی مجازات اسلامی آزاد شوند.

سعی کردیم در دعاوی داخلی و خارجی با دولت همکاری کنیم؛ با مجلس آماده همکاری تقنینی هستیم. با معاونت قوه قضاییه همکاری و لوایح را اظهارنظر کردیمو در تدوین قانون تجارت نیز نیروهای ما فعال هستند. به عنوان فرهیخته ترین نهاد مدنی آماده خدمت رسانی هستیم.

لایحه جامع وکالت با نگاه یک سویه به دلیل تصور نادرست و نگاه گذشته تدوین شده بود؛ با همکاری قوای مجرییه و قضاییه و برگزاری بیش از صدها جلسه، بخش عمده لایحه اصلاح و اکنون مترصد طرح در مجلس است. در مرکز پژوهش ها، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و قوه قضاییه نکات چالش برانگیز را اصلاح کردیم. با همایش بزرگ که مسئولان سه قوه بودند توصیه های لازم را کردیم و همواره گفته ایم که ضمن تکیه بر استقلال، نظارت قانونی که مداخله جویانه نباشد، می پذیریم.

قرار شد به عنوان طرح پیشنهاد اجباری کردن وکالت را مطرح کنیم

زمینه اجباری کردن وکالت را فراهم کردیم. در مذاکراتی که با مسئولان و نایب رییس مجلس داشتیم، قرار شد به عنوان طرح پیشنهاد اجباری کردن وکالت را مطرح کنیم.

در بازرسی بدنی، در برخی مجتمع ها جایگاه مخصوص وکلا تعبیه شد که البته ما رضایت نداریم.پیشنهاد گیت الکترونیکی دادیم اما گفتند قیمت آن بالاست. با کمک همکاران میزهای وکیل در بسیاری مجتمع ها تعبیه شده است.جلسه هیات عمومی گذاشتیم شفاف مطالب مطرح شد. برای اولین بار پرسش و پاسخ گذاشتیم.

آیین نامه مالی و معاملاتی را برای اولین بار اجرایی کردیم

مدیریت به طور دایم در کانون فعال است. مدیر داخلی و مدیر دفتر بعضا تا ساعت ده شب مشغول هستند و از نظر مالی هم چندان تامین نمی شوند.اکثر اعضا هیات مدیره در جلسات حضور داشتند و همه مشارکت می کردند. آیین نامه مالی و معاملاتی را برای اولین بار اجرایی کردیم.

سایت را از حالت نیمه مرده، زنده کردیم

تقریبا اکثر مصوبات اجرا شد. برای اولین بار جلسات علنی بود مگر مسایل شخصی و خانوادگی افراد. تمام صورتجلسات را در فضای مجازی منتشر کردیم.سایت را از حالت نیمه مرده زنده کردیم و می خواهیم دو یا سه زبانه کنیم. هیات رییسه به طور مرتب تشکیل جلسه داده است.

اجباری کردن وکالت، راه حل مشکل اشتغال است

اسعدی نژاد: متاسفانه مشاهده می شود برخی وکلا به دلیل مشکلات معیشتی دست به اقداماتی می زنند که باعث تنزل شان وکالت در جامعه می شود. با توجه به اهمیت بسیار بالا و اولویت اشتغال، در این خصوص چه برنامه عملی و جدی تدارک دیده و اجرایی شده است؟

مشکل اشتغال همیشه بوده است. ما با مکاتبه، مصاحبه و تعامل تا کنون از پذیرش کارآموز توسط نهاد موازی جلوگیری کرده ایم. مسئولان قضایی هم به این نتیجه رسیدند که این تعداد زیاد است. طبیعتا وقتی سی هزار داوطلب باشد باید از هر سی نفر، یک نفر وارد کانون شود.وقتی دانشگاه ها بی ضابطه دانشجو می پذیرند، این مشکلات به وجود می آید.

اجباری کردن وکالت، راه حل مشکل اشتغال است. بیش از ده مورد مذاکره، مکاتبه داشتم. اجباری کردن از لوازم اشتغال زایی است. موسسات غیرقانونی که اداره ثبت، نسبت به ارایه مجوز آنها اقدام کرده با مذاکرات ما کمتر شده است. ما خواستیم سیستم مجوز موسسات به این گونه باشد که با کانون مکاتبه کنند و اگر نظر کانون موافق بود، مجوز بدهند. از وکلای ما سوء استفاده می شود چه جوانانخانم و چه آقا؛ سواستفاده انواع مختلف داردو نمی شود سر خود را مثل کبک در برف فرو برد و واقعیات را نادیده انگاشت. بلکه باید با این وضعیت مبارزه کنیم.

برای ابطال موسسات در حال انجام اقدامات عملی هستیم

عبداللهی: چه اقدام عملی برای مبارزه با این موسسات انجام شده است؟

برای ابطال موسسات در حال انجام اقدامات عملی هستیم؛حجت الاسلام محسنی اژه ای هم تایید کردند که موسسات سم و مخرب دستگاه قضایی است.اعلام خطر می کنم وضع اشتغال وکلا به هم ریخته و برخی حتی امکان تمدید پروانه هم ندارند.خواهش می کنم وضع وکلا را دریابند.

این دوره هیات مدیره انفعالی عمل نکرده است

این دوره هیات مدیره انفعالی عمل نکرده و با قدرت بوده است. حتی در مذاکرات، برخود لفظی تندی با مسئولان ثبت شرکت ها داشتیم با مسئولانهم مذاکراتی داشته ایم که خود شما هم منتشر کردید. کار به جایی رسیده است که این موسسات با ما خصومت می کنند. تا زمانی که رانت باشد این موسسات از توانمندی بیشتری برخوردارند. با اقدامات مختلف سعی داریم  اعضای موسسه، برای تاسیس وکیل باشد و از کانون استعلام شود.

با تبلیغ در شان مشکل  نداریم

اگر دیگران تخلف می کنند دلیل نمی شود ما هم تخلف کنیم. تبلیغ به معنای اطلاع رسانی مشکل ندارد اما اغوا، فریب و ارایه اطلاعات نادرست را نمی پذیریم. با تبلیغ در شان مشکل  نداریم اما تبلیغاتی نظیر وکالت تضمینی و … را مشکل داریم.

با دادن پروانه به قضات ناسالم مخالفیم

 با دادن پروانه به قضات ناسالم مخالفیم و مقاومت می کنیم.مطلقا این دوره به این افراد پروانه ندادیماما آنها از دادگاه انتظامی حکم می گیرند و کانون را مجبور به اعطای پروانه می کنند. با رییس قوه قضاییه و رییس دادگاه انتظامی قضات مذاکره شد.

این افراد پروانه خود را تودیع کرده اند. وکیل، سردفتر هم باشند تخلف است.

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه