اداره تحقیقات فدرال F. B . I تاریخچه تاسیس سازمان FBI

اداره تحقیقات فدرال F. B . I تاریخچه تاسیس سازمان FBI

سه حرف F . B . I نماینده و مشخص سه کلمه و مبین جمله ذیل است : Federac Bureau of invetigation که میتوان آن را بفارسی اداره تحقیقات فدرال و یا اداره تحقیقات دولت متحده نام گذاری کرد . این سازمان در سال ۱۹۰۸ بوسیله چرلز بناپارت Charles Bonapart دادستان کل آمریکا پایه گذاری شد و در بدو تاسیس از عده قلیلی مامورین مخصوص تحقیقات ترکیب و تشکیل یافته بود و بمثابه سازمان تحقیقاتی وزارت دادگستری آمریکا آغاز بکار کرد . با گذشت زمان بتدریج بر توسعه و اهمیت سازمان مزبور افزوده شد ، در ایام جنگ بین الملل اول از جمله تحقیقات راجع بامور جاسوسی بموجب قوانین مصوبه کنگره بعهده این سازمان گذارده شد . در سال ۱۹۱۹ قانون سرقت اتومبیل – National Motor Vehicle Theft Act برای جلوگیری و کنترل حمل اتومبیلهای مسروقه از یک ایالت به ایالت دیگر وبرای امکان سهولت و سرعت و شدت تعقیب وظیفه جدیدی بعهده این سازمان گذاشت و فعلا قانون حمل و نقل اتومبیلهای مسروقه از یک ایالت به ایالت دیگر Interstate Transportation . Act Vehicie Motpr Stolen OF جایگزین قانون مزبور است . در سال ۱۹۲۴ هارین استن Harlan Stone دادستان کل آمریکا ، ارگارهور Edgar Hoover را که در آن تاریخ بیست و نه سال بیشتر نداشت بسمت رئیس سازمان FBI مصدر خدمات پر ارج بوده است . برای آنکه سازمان FBI با وظایف و تکالیف روز افزون خود آماده گی کامل برای انجام وظیفه داشته باشد بتدریج مقررات و نظامات جدید وضع گردید . قسمت تشخیص هویت در سال ۱۹۲۴ تاسیس شد . اینقسمت با ۲۵ کارمند و هشتصد و اه هزار و صد و هستاد و هشت برگ انگشت – نگاری Fingerprint Cards شروع بکار کرد و در حال حاضر بزرگترین سازمان انگشت نگاری دنیا را با مجموعه در حدود صد و هفتاد و سه ملیون و نهصد و شصت و نه هزار و چهل و پنج ۰۴۵ ، ۹۶۹ ، ۱۷۴ برگ انگشت نگاری تشکیل میدهد . برای استخدام مامورین مخصوص ( Special agents ) داشتن دانشنامه حقوق و دانشنامه حسابداری شرط شده است و بعلاوه متقاضیان قبل از شروع بکار میبایست دوره آکادمی وابسته بسازمان FBI را طی نمایند . آکادمی FBI در سال ۱۹۳۵ تشکیل یافته و شامل دوره های قوانین فدرال حسابداری ، انگشت نگاری ، بررسی و جستجو روی صحنه های جرم ملاقات و مذاکره و مصاحبه عکس برداری استعمال سلاح و شیوه های دفاعی میباشد . آزمایشگاه جنائی FBI در سال ۱۹۳۲ تاسیس شد و اینک با مدرن ترین وسائل و لوازم منظور اجرای آزمایشات مختلفه برای کشف و ارائه اسرار و رموز جنایات و اثبات ارتکاب و انتساب جرم مجهز است و بزرگترین آزمایشگاه جنائی دنیا بشمار میرود و تسهیلات و امکانات آن در خدمت آن در خدمت کلیه سازمانهای مجری قانون در سراسر ایالات متحده آمریکا میباشد . قسمت دوم : سازمان و تشکیلات F . B . I اداره FBI سازمان تحقبقاتی وزارت دادگستری ایالات متحده محسوب میشود و تحت کنترل و نظارت و هدایت دادستان کل آمریکا Attorney General قرار دارد و بودجه ان قسمتی از بودجه وزارت دادگستری Xnited States Department of Justic را تشکیل میدهد و از لحاظ کارگزینی و مراحل و درجات و قوانین خدمت با پلیس فدرال و با سایر سازمان های پلیسی و انتظامی فدرال و غیر آن وابستگی ندارد . اداره کل مرکزی سازمان FBI ( Headquarters ) در واشنگتن پایتخت کشور ایالات متحده و در ساختمان وزارت دادگستری آمریکا . United States Department of Justice قرار دارد . ادارات تابعه FBI ( FBI , s Field Offices ) در سراسر ایالات متحده آمریکا و در بیش از ۵۲ شهر عمده تاسیس وبشکیل شده است و بعلاوه نمایندگان مقیم FBI ( Residtent Agencies ) در شهرها و نواحی کوچک استقرار یافته اند . قسمت عمده ادارات تابعه FBI در ایالات شرقی آمریکا قرار دارد زیرا تراکم جمعیت در این نقاط بیشتر از قسمتهای غربی است . ضمناً تقسیم سازمانهای تابعه FBI در سراسر ایالات متحده طوری در نظر گرفته شده که برحسب ضرورت درحداقل مدت ، مامورین FBI بتواند در هر نقطه در که لازم باشد حضور یابند : بعلاوه بنابرقرارداد و توافق هائی که بعمل آمده در بعضی از کشورها از جمله ژاپن و فرانسه و انگلستان ، سازمان FBI نماینده گانی دارد که با مقامات مسئول انتظامات و امنیت در تماس هستند و در مسائل راجع به تعقیب بزهکاران و امور امنیت بین سازمان FBIو کشورهای مزبور همکاری وجود دارد . هر یک از ادارات تابعه FBIو نمایندگان وابسته به آنها تحت نظارت مستقیم رئیس قسمت مربوطه انجام وظیفه میکنند که او نیز به نوبه خود تحت نظارت مستقیم سازمان مرکزی قرار دارد و دستورات لازم را از اداره کل FBI دریافت میکند . اداره مرکزی ( Headquarters ) به نوبه خود به شعبی تقسیم شده که این شعب ، اصولا بر حسب انواع کار و جراوم تقسیم شده اند و از این حیث تخصص بیشتری بوجود آورده است ولی این تقسیم مانع از آن نیست که در صورت لزوم هر یک از شعب به هر یک از کارهای مرجوعه رسیدگی کنند . رویس هر قسمت کلیه جریانات و اقدامات و امور شعبه مربوطه است و این مامورین مستقیماً در مقابل رئیس کل FBI مسئولیت دارند . مسئولیت و کنترل و نظارت اساس ترتیب و تنظیم کار در سازمان FBI قرار ، داده شده است منشی و کارمند دفتری در مقابن کارمند فنی مربوطه مسئول است و کارمند فنی درمقابل رئیس قسمت مسئول است که او نیز به نوبه خود در مقابل اداره مرکزی و رئیس کل مسئولیت دارد و یک سیستم نظارت و کنترل دقیق درمورد اجرای صحیص وظایف محوله دور از هر گونه خشونت مبنا و برنامه کار را تشکیل میدهد . تمام کارهای تحقیقاتی و راجعه به کشف جرائم بوسیله مامورین مخصوص ( Special Agent ) انجام میپذیرد . از قریپ چهارده هزار نفر ( ۱۴۰۰۰ ) کارمندان FBI در حدود شش هزار نفر ( ۶۰۰۰ ) نفر مامورین مخصوص ( Special Agent ) هستند . برای انتخاب این مامورین مقررات و شرایط سنگین وضع شده و برای انتصاب آنها طی مراحل علمی و داشتن خصوصیات شخصی ممتاز پیش بینی شده است . تقاضای استخدام از مردانی پذیرفته میشود که دارای دانشنامه معتیر حقوق باشند . متقاضیان میبایست تالعیت دولت آمریکا را دارا بود و در هر نقطه مملکت آماده خدمت باشند . حداقل سن متقاضی ۲۳ و حداکثر ۴۱ سال است. قد حداقل پنج پا و هفت اینچ بدون کفش باید باشد . سلامت و توانایی کامل جسمانی و توانایی انجام تمرینات و کارهای بدنی مشکل و اجرای ماموریتهای خطرناک و استعمال سلاح آتشین و دارا بودن شرایط خاص بینائی و شنوائی ضرورت دارد . متقاضی باید قادر باشد مکالمه و صحبت معمولی را با هر گوش از فاصله ۱۵ پا بشنود و رنگ ها را بخوبی تشخیص دهد وشرایط مخصوصی را از حیث بینائی حائز باشد . داوطلبانی که شرایط اساسی و اولیه را برای استخدام دارا هستند باید در امتحاناتی که برای سنجش اطلاعات حقوقی آنها و توانائی آنها در تجزیه و تحلیل مسائل و برای احراز فابلیت آنها بعمل میاید شرکت نمایند . توانائی آنها در اجرای تحقیقات و قضاوت صحیح ، قدرت ناطقه ، فطانت و داشتن صفات شخصی رضایت بخش و شخصیت متوازن برای متقاضی در نظر گرفته میشود . خصوصیات اخلاقی و سوابق داوطلبان و موقعیت اجتماعی آنان مورد بررسی عمیق واقع میشود و سرانجام آن عده را که حائز ارزنده ترین خصوصیات و شرایط هستند انتخاب میکنند . انتخاب شونده گان برای مدت چهارده هفته در اداره کل FBI واقع در واشنگتن و در آکادمی FBI تحت تعلیم قرار میگیرند . در طول این دوره کار آموزی پیشرفت و قابلیت آنها تحت بررسی و مطالعه واقع میشود و آنها که قابلیت کافی برای احراز مقام ماموریت مخصوص FBI ( Spocial Agent ) را نداشته باشند از شماره داوطلبان حذف میشوند . برنامه کار آموزی طوری پیش بینی شده است که داوطلبان با تمام مسئولیت ها و صور مختلفه فعالیتهای FBI آشنائی حاصل کنند ، نحوه بازرسی و کشف جرائم ، جستجو بر رئی صحنه های جرم ، مواجه و مذاکره با متهمین و گواهان ، اجرای صحیح تحقیقات انگشت نگاری ، استعمال سلاح و تدابیر و شیوه های دفاعی و بالاخره موضوعاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت FBI قرار گرفته تحت تعلیم و آموزش و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد . دانشجویان موکدا فرا میگیرند و تعلیم مییابند که در کشف دلائل له و بیگناهی متهم در حالیکه سوء ظن و انتساب اتهام با حقیقت منطق نبوده است همانقدر کوشا وساعی باشند که برای کشف و جمع آوری دلائل اتهام و مدارک تقصیر فعالیت و علاقمندی نشان میدهند . پس از اتمام مدت کار آموزی داوطلب با یکنفر مامور با سابقه همکاری خواهد کرد تا از هر حیث ارزنده گی لازم برای قبول مسئولیت سنگینی که در انتظار او است تحصیل کند . ترقی و توسعه علمی و آموزش و فراگیری کارمندان در تمام طول مدت خدمت ادامه مییابد و سازمان FBI همواره تسهیلات و امکانات لازم را برای یشرفت ها و مطالعات علمی کارمندان مرعی و معمول خواهد داشت . دانش قضائی و تربیت علمی مامورین مخصوص FBI ( Special Agent ) و تعلیمات شایسته که برای کشف جرائک دیده اند آنها را قادر میکند که مسائل را از نظر قانونی درست تجزیه و تحلیل کنند . آزدی های فردی را محترم بشمارند و از هر گونه اقدامی که با آزادی های فردی و قانونی اشخاص تباین دارد جداً بپرهیزند . آنها توانا هستند در حالیکه وظایف قانونی و اجتماعی خود را برای کشف جرائم و جمع آوری دلائل و جلوگیری از امحاء ادله جرم دقیقاً انجام میدهند اقدامات خود را طوری ترتیب دهند که بر خلاف قانون و بدون ضرورت و بطور غیر منطقی به مصونیت ها و آزادی های فردی تجاوز نشده باشد . سیستم نظارت و بازرسی مستمر و اجرای مقررات و نظامات بطور یکنواخت و یکسان و جریان منظم و قانونی کارها در داخله سازمان FBI ضامن پیشرفت و ترقی و تکامل و قدرت روز افزون علمی و معنوی و قانونی این سازمان علیه جرم و تبهکاری و ضامن حفظ حقوق جامعه میباشد . رویه و طرز عمل ، قوانین و مقررات ، انضباط و نظامات در تمام سازمان FBI و در تمام مئارد یکسان است . یکنواخت اجرا میشود . خبط و اشتباه و لغزش کارمندان تحت نظارت و بررسی و ماقه قرار دارد همانطور که دقت و علاقمندی و توانائی آنها در تنجام وظایف محوله بطور برجسته و نمایان مورد توجه واقع میشود . مقررات انتظامی وقتی اجرا میشود که ماهیت عمل که مورد مئاخذه قرار گرفته کماهو حقه روشن شده باشد و برای کارمندان مسلم است اجرای مقرارات و نظامات درتمام موارد مشابه یکسان است . علل .جهات اشتباهات و لغزش بررسی و تجزیه و تحلیل میگردد و تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار نظائران اتخاذ میشود . پیشرفت و ترقی هر کارمند منحصراً و مستقیما تحت قواعد و نظامات مربوطه و بر اساس توانائی و لیاقت و علاقمندی کارمند در انجام وظایف محوله خواهد بود و برنامه کوشش برای ترقی راه پیشرفت را برای همیشه و بدون تردید و انحراف مشخص کرده است . توانایی علمی و تجربی همراه با سازمان منظم و کاملترین و مدرن ترین وسائل و ابزار و ادوات فنی بمامورین FBI امکان میدهد مسائل غامض کیفری را با دیده های تیزبین و گوش شنوا و مغزهای ورزیده و با استفاده از کوچکترین آثار و غلائم موجود کشف و حل و اثبات کند . باین نمونه دقت و ظزافت فکری و مهارت . کاردانی مامورین FBI و قدرت و توانایی این سازمان در جمع آوری دلائل توجه فرمائید : در یک واقعه بانک زنی ( Bank Robbery ) سارقین اتومبیلی را که برای دستبرد مورد استفاده قرار داده بودند درمحلی رها کردند . مامور FBI هنگام بررسی و جستجو در اطراف اتومبیل متروک یک قسمت کوچک از جلد پاره شده کبریت مقوائی را مشاهده کرد . در بازرسی تعدی که از محل سکونت یکی از مظنومین بعمل آمد مامور FBI جلد کبریت مقوائی را پیدا کرد که قسمتی از آن پاره شده بود . آزمایشگاه FBI ثابت کرد که قطعه کاغذ پاره شده که در نزدیکی اتومبیل یافت شده بود قسمتی از جلد کبریت بود که در منزل متهم بدست آمد و این مدرک به منزله یک دلیل پر ارزش در کشف جرم و احراز و انتساب اتهام و تعقیب متهم مورد استفاده قرار گرفت . از شش هزار نفر مامورین مخصوص FBI ( Spacial Agents ) در حدود هفتصد نفر ( ۷۰۰ ) از آنها مامورین مخصوص حسابداری هستند . برای انتصاب بسمت مامور مخصوص حسابراری متقاضی باید از مدرسه حسابداری فارغ التحصیل شده و لااقل سخ سال در دشته حسابداری یا حسابرسی تجربه داشته باشد حداقل سن ۲۳ و حداکثر ۴۱ سال تعیین شده است . سوابق و خصوصیات اخلاقی داوطلب در نظر گرفته میشود و در صورتیکه تقاضای استخدام پذیرفته شود متقاضی مانند سایر کارمندان مخصوص برای مدت چهارده هفته در اداره کل FBI ودر آکادمی FBI تحت تعلیم قرار میگیرند . در این دوره فنون انگشت نگاری ، تحقیق بکار بردن سلاح و سایر مسائلی که سازمان FBI با آن مواجه است تدریس میشود و داوطلب باید از عهده امتحانات مربوط بر آید . نظر به اینکه مامورین حسابداری ممکن است در خلال انجام وظایف خود با اوضاع و احوال و وقایعی مواجه شوند که شرکت آنها را در عملیات مخصوص تحقیقاتی و کشف جرم ایجاب کند لذا مانند سایر مامورین مخصوص تحت تعلیم قرار میگیرند و فنون مرتوط به آنها آموخته میشود . بعلاوه این تعلیم و آموزش با سازمان FBI امکان می دهد در مواقعی که امور حسابداری تحت رسیدگی و اقدام نیست از وجود این گونه مامورین برای انجام سایر امور محوله به سازمان FBI استفاده شود . وجود مامورین ورزیده حسابداری سازمان FBI را قادر نمده است در ماقعیکه وظایف آنها با امور حسابداری ارتباط دارد دقیقاً . سریعاً جرم را کشف و متهمین را با رلائل قانع کننده به پیشگاه عدالت گسیل دارند . سازمان FBI نه تنها در مورد بانک زنی بلکه در مواردی هم که ممکن است مامورین بانکها وجوه متعلق به بانک را اختلاس نمایند و همچنین در صورتی که وجوهی از سرمایه و دارایی دولت و فدرال احتلاس شود و نیز در مورد اتهام مامورین حکومت فدرال به اخض رشوه وظیفه کشف جرم را به عهده دارد . توضیح این مطلب زائده بنظر نمیرسد که گر چه بابک ها موسسات و شرکت های خصوصی هستند ولی برای تاسیس بانک اجازه دولت فدرال لازم است و ضمن پروانه تاسیس بانک دولت این حق را برای خود محفوظ میدارد که در مواقع معین بوسیله مامورین ذیصلاحیت اقدام برسیدگی بحسابهای بانک نماید و این عمل معمولا هر یک یا دو سال بوسیله سازمان های مربوطه دولت فدرال انجام می شود . زیرا دولت ایالات متحده بموجب قانون اساسی مکلف است جریان و چونگی پول را تحت کنترل و نظارت داشته باشد. و اگر در مواقع رسیدگی بحسابهای یک بانک سو جریان و بزه راجع بامور مالی ملاحظه شود سازمان FBI رسیدگی خواهد کرد همچنین اگر بانک وقوع بزهی را راجع بامور مالی اعلام کند سازمان مزبور شروع بتحقیق و اقدام خواهد کرد . کلیه کارهای تحقیقاتی همانطور که گفته شد وسیله مامورین مخصوص Spcialalagents انجام میپذیرد که شرایط و خصوصیات آنها ذکر شد ولی علاوه بر کارهای تحقیقاتی کارهای دفتری زیادی هست از قبیل تندنویسی ماشین نویسی بایگانی تلفن تله تایپ امور رادیوئی انگشت نگاری و امور راجعه بازمایشگاه که هر کدام یک قسمت حیاتی و مهم امور مربوط بسازمان FBI را انجام می دهند . برای غالب این مشاغل از کارمندان زن و مرد استفاده شده است. علاوه بر شرایط و معلومات خاص فنی که هر یک از کارمندان مزبور در رشته های تحصصی خود را باید حائز باشند عموم آنها میبایست حداقل دوره دبیرستان را گذارنیده High School graduate و سوابق و خصوصیات اخلاقی شایسته داشته باشند . متخصصین تندنویسی باید قادر باشند حداقل هر دقیقه هشتاد (۸۰) کلمه بنویسند و هر دقیقه چهل و پنج ماشین بزنند . سازمان FBI یک شبکه انتقالات رادیوئی را برای پخش امواج بسراسر آمریکا اداه میکند که کارمندان آن باید حائز شرایط خاص فنی برای انجام امور مربوطه باشند . آزمایشگاه FBI (The FBI Labortory) علاوه بر کارمندن فنی و متخصین شیمی و فیزیک و کارشناسان فلزات و متخصصین آزمایش اسناد و مدارک و سایر رشته های علمی مربوطه عده ای کارمندان دفتری بسمت معاون دارد که باید حائز شرایط خاص باشند. آزمایشگاه مزبور در سال ۱۹۳۲ تاسیس گردیده و د حال حاضر بزرگترین آزمایشگاه جنائی دنیا بشمار میرود و دارای شعب مراکزی در زمینه های ذیل است: خاکستر شناسی آزمایش خون مواد محترقه آزمایش اسناد و مداک تشخیص سلاح چک های تقبی شکستگی شیشه ها موشناسی تجزیه مواد معدنی آزمایش فلزات تشخیص شماره آزمایش رنگها عکاسی مواد سمی آثار کفش و لاستیک اتومبیل آثار دندان علائم ابزار و ادوات و آزمایش خون . هر یک از این شعبات با ماشین ها و آخرین وسائل و ابزار و ادوات علمی و بوسیله متخصصین و کارشناسان ورزیده پرده از روی اسرار و رموز جنایات برمیگیرند و در غالب موارد در کشف جرم و احراز دلائل ارتکاب و انتساب اتهام به مظنونین بزرگترین و موثرترین وظیفه را بعهده دارند . شرح مختصری از نحوه عمل هر یک از قسمتها برای روشن شدن موضوع خالی از فایده بنظر نمی رسد: خاکستر شناسی : خواندن اوراق و نوشته ها که سوخته و خاکستر شده اند تحت شرایط و موارد خاصی امکان پذیر است . همچنین چوب ها وسایر موادی که سوخته و خاکستر میشوند غالبا در تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی مشخصات خاصی را نشان می دهند که باین وسیله به کشف جرم کمک می شود : آزمایش خون: لکه های مشکوک به خون مجنی علیه یا متهم در بسیاری از جنایات مورد توجه قرار می گیرد . آزمایشگاه تشخیص می دهد که لکه های خون انسان یا حیوان است و در صورتیکه خون انسان یا حیوان باشد رده بندی حیوان و یا طبقه بندی خون انسان امکان پذیر است که در کشف جرم کمک موثر خواهد بود . مواد محترقه: آزمایشگاه سازمان FBI دارای بایگانی مخصوص راجع بساختمان انواه بمب ها و دینامیت ها و بسیاری مواد محترقه دیگر است که چگونگی و نوع احتراق و انفجار را در موارد لزوم تعیین مینماید. آزمایش اسناد و مدارک : د این قسمت خط شناسی و تطبیق خطوط و اوراق و نوشته ها بر طبق اصول و قواعد علمی انجام می گیرد . تشخیص صلاح: تعیین نوع سلاح از روی گلوله و تعیین گلوله از روی سلاح دلیل ارزنده برای کشف جنایت بدست میدهد که بوسیله قسمت مخصوص آزمایشگاه FBI انجام می پذیرد . شکستگی شیشه : آزمایشگاه FBA برای آزمایشت مختلفه روی شیشه ها مجهز است . یکی از موارد بسیار معمول آزمایش روی عدسی شیشه چراغ های جلوی اتومبیل ها است که پس از تصادم صحنه ها حادثه را ترک گفته اند که نسبت شناسائی وسیله نقلیه موتوری کمک می کنند نوع دیگر آزمایش جهت ضربه را روی شیشه نشان می دهد . برای مثال ممکن است از روی بقایای یک شیشه شکسته شده اتومبیل تعیین کرد که ضربه از داخل اتومبیل یا از خارج به شیشه وارد شده است و این آزمایش بر حسب مورد ممکن است دلیل قاطعی بای کشف و احراز چگونگی جرم بشمار رود . آزمایش روی مو و یا نخ و امثال آن : یک تار مو یا نخ که روی لباس متهم یا منجی علیه یا محل حادثه یافت شود ممکن است پرده از روی جنایت دهشت انگیزی بردارد . آزمایشگاه FBI برای تجزیه و تحلیل این موادا و تطبیق آنها با قسمتهای اصلی مجهز است . تجزیه خاک و گرد و غبار: یک مقدار کم خاک یا گرد و غبار که از روی یک کفش یا لباس یا ناخن بدست آید و مورد تجزیه قرار گیرد ممکن است هویت بزهکار و چگونگی کشف جرم را اثبات کند . آزمایش فلزات :قطعه کوچک یک فلز که ممکن است از یک رشته سیم یا ابزار فلزی یا اتومبیل و امثال آن در صحنه جرم باقی بماند میتواند در مقام مقایسه با مواد مشابه که در مالکیت متهم بدست میاید کلید کشف جرم واقع گردد. تشخیص شماره: شماره اسلحه یا موتور که موضوع ارتکاب جرم یا وسیله آن واقع می شود غالبا وسیله متهم محو و پاک می شوند . آزمایشگاه FBIادر است معمولا این شماره ها را کشف کند که در غالب موارد و بخصوص در مورد سرقت وسیله موثری برای احراز واقعیت و کشف جرم و تعقیب متهم بشمار میرود. آزمایش رنگ ها : تشخیص و مقایسه و تطبیق رنگها در بسیاری موارد از جمله در تصادم وسائل نقلیه که صحنه جرم را ترک کرده اند کلید کشف جرم است . باقیمانده کوچکی از رنگ وسیله نقلیه که ممکن است در صحنه یک حادثه بدست آید به آزمایشگاه FBI امکان میدهد با تجزیه و رنگ و تطبیق آن با رنگ وسیله مظنون کمک موثری در کشف و تعقیب جرم بعمل آورد . همچنین تجزیه و مقایسه رنگ با انواع رنگ موجود در آزمایشگاه ممکن است نوع اتومبیل مظنون را تعیین کند . آزمایشگاه FBI دارای بایگانی مخصوص از انواع رنگهائی است که کارخانه های کفش مختلف در ساختمان های اتومبیل های خود بکار میبرند. عکاسی: آزمایشگاه FBI برای عکسبرداری از صحنه ها و یا رسیدگی بعکس ها و کشف تقلب و دستبرد در عکس ها مجهز است . سم شناسی: آزمایشگاه FBI برای تجزیه و شناسائی انواع سموم وسائل و لوازم کافی در اختیار دارد. آثار دندان: ممکن است در صحنه جرم موادی از قبیل میوه پنیر شیرینی و امثال آن که آثار دندان روی آن باشد دریافت شود . آزمایشگاه FBI قادر است آثار مزبور را با دندانهای اشخاص مشکوک و مظنون تطبیق و مقایسه کند . یکی دیگر از قسمت های مهم سازمان FBI بخش انگشت نگاری است . این بخش در سال ۱۹۴۲ تاسیس شده و اینکه با قریب ۱۷۳.۹۶۹.۰۴۵ برگ انگشت نگاری (Fingerprint Cards) بزگترین محموعه انگشت نگاری دنیا را در اختیار دارد و یک نسخه از برگ انگشت نگاری کلیه متهمین که در هر یک از نقاط آمریکا تحت تعقیب قرار میگیرند باین سازمان فرستاده می شود . این قسمت قادر است بطور عادی ظرف ۱۵ دقیقه سابقه متهم را از بایگانی استخراج و اعلام نماید . قسمت انگشت نگاری سازمان FBI آثار انگشت اشخاص ذیل را نگاهداری مینماید: متهمین بارتکاب جرم مامورین فدرال و مستخدمین اداری هر یک از ایالات مامورین نیروهای مسلح ۴- اشخاصی که برای اخذ برگ عدم پیشینه کیفری مراجعه می نمایند . قسمت سوم: حدود صلاحیت و طرز کار سازمان FBI حوزه صلاحیت سازمان FBI تمام قلمرو و دولت ایالات متحده آمریکای شمالی است . وظیفخ اساسی ای سازمان تحقیق و کشف جرائم و تخلفاتی است که علیه قوانین دولت فدرال واقع می شود و درحدود صلاحیت سازمان FBI قرار داده شده است . موضوعات داخل در صلاحیت سازمان مزبور در حال حاضر در حدود یکصد و هفتاد موضوع است . یک قسمت از این موضوعات شامل بعضی جرائم از قبیل دزدی اطفال و ربودن اشخاص (Kinnaping) و بانک زنی (Bank robbery) و امثال آنست که از لحاظ اهمیت و بمنظور سهولت و سرعت تعقیب در صلاحیت سازمان FBI قرار داده شده است و قسمتی دیگر راجع است به جمع آوری اطلاعات سیاسی داخلی از قبیل کمونیسم و امثال آن و رسیدگی به جرائمی که با امنیت عمومی دولت آمریکا ارتباط دارد. بعلاوه سازمان FBI اطلاعات جمع آوری شده از سازمان های مختلف را ارجع بامور سیاسی و امنیت داخلی جمع میکند که ارتباط و ملازمه آنها با یکدیگر و نتیجه آنها بطور کلی معلوم شود و چگونگی را در اختیار سازمان های ذیصلاحیت حکومت ایالات متحده میگذارد . سازمان FBI در اجرای تحقیقات راجع به موضوعات داخل در صلاحیت خود حقایق و دلائل له و علیه را بیطرفنه تحقیق و جمع آوری می کند و بدون آنکه این دلائل را ارزیابی نماید گزارش کار را که حاوی یک سلسله حقایق جمع آوری شده است بمواجع مربوطه میفرستد . سازمان FBI ضمن گزارش خود در باب گناهکاری یا بیگناهی متهم نظر نمی دهد و گزارش آن جنبه ادعا و تعقیب ندارد و در مواقعیکه راجع به سوابق اشخاص و مامورین دولت رسیدگی میکند و در خصوص استخدام یا نگاهداری یا بر کناری آنها اظهار نظر نمی کند و بنابراین ارزیابی و اتخاذ تصمیم روی گزارش های FBI بعهده سازمان ها و مراجع صاحب صلاحیت است که این گزارش ها را دریافت میدارند. برای روشن شدن موضوع اگر در یک واقعه بانک زنی علیه شخصی شهادت داده شود که در ارتکاب جرم شرکت داشته و در حال ارتکاب مشاهده شده است سازمان FBI شهادت گواهان را استماع می کند بسوابق متهم مراجعه می نماید و احتمالا معلوم می کند که این متهم دارای سابقه ارتکاب جرم است . از طرف دیگر ممکن است دلائل دیگری له متهم بدست آید مبنی بر اینکه در تاریخ وقوع بزه در فاصله زیادی از محل ارتکاب حضور داشته که با حضور مشارالیه در محل وقوع جرم در همان تاریخ مانعه الجمع و یا متعسر بوده است و بعلاوه برای متهم امکان داشته است با استفاده ار ماترک یکی از خویشاوندان خود که قانونا باو منتقل شده مدتی را بدو کار و بار فاهیت بگذارند . سازمان FBI دلائل له و علیه را در این موارد بیطرفانه جمع آوری میکند و بدون آنکه در باب تقصیر و یا برائت متهم اظهار نظری نماید گزارش کار را برای اتخذ تصمیم شایسته در اختیار مقامات قضائی میگذارد. مدت رسیدگی تحقیق درباره موضوعات مختلف بر حسب مورد و خصوصیات و چگونگی موضوع مورد رسیدگی و نحوه وقوع عمل و وضع دلائل فرق می کند و در حالیکه ممکن است تحقیقات درباره یک موضوع ظرف چند روز تکمیل شود و خاتمه پذیرد درباره مسئه دیگر ممکن است جمع آوری دلائل و تدارک و احراز واقعیت و تکمیل تحقیقات چندین ماه احیانا چند سال بطول انجامد. بموجب قانونی که در سال ۱۹۳۴ بتصویب کنگره رسیده است مامورین FBI می توانند نسبت به جلب متهمین اقدام کنند . در این قبیل موارد متهم بلافاصله پس از دستگیری به : (Federal Commission) معرفی می شود .و Fednral Commissner بر طبق دلائل و شرائط قانونی نسبت به نوع تامین ولدی القتضا بازداشت متهم تصمیم میگیرد . سازمان FBI برای اقدامات اجرائی و جلب متهم معمولا بوسیله پلیس فدرال : (Untied States Marshal) اقدام میکند ولی در مواقع فوری و مواردیکه بیم فرار میرود و یا سایر مواقعیکه اقتضا نماید مستقیما اقدام می نماید. پلیس فدرال Umied States Marshal از سال ۱۸۷۷ تشکیل شده و با سازمان FBI از نظر تشکیلات ارتباط نارد ولی یک قسمت از سازمان وزارت دادگستری آمریکا : (Unside Ssates Department of guttice) میباشد. وقتی جرمی در حدود صلاحیت سازمان FBI واقع شود ممکن است از طریق مقامات رسمی یا مستقیما و یا بر حسب اعلام مطلعین و اشخاص اطلاع حاصل کند. پس از اجرای تحقیقات و تکمیل مدارک و دلائل اتهام و جمع آوری کلیه حقایق امر گزارش کار را یک نسخه بوزارت دادگستری (Untied States Department of Justice ) و یک نسخه به دادستان فدرال (U.s Attorney) تسلیم مینماید و ادستان فدرال بر حسب دلائل اتهام تصمیم می گیرد که پرونده بایگانی کند و یا برای جلب متهم بدادرسی بدادگاه بفرستد. برای آنکه مسئله صلایت سازمان FBI و موضوعاتی که رسیدگی بانها در صلاحیت این سازمان است بهتر روشن شود چند مورد از مهمترین موضوعات داخلی در صلاحیت مذبور ذیلا ذکر میشود: جاسوسی: منظور از جاسوسی عبارتست از بدست آوردن و تحصیل غیر قانونی و یا افشای اطلاعات ک به امنیت کشور اثر مینمایند اعم از این که بنفع یک دولت خارجی و یا به زیان ممکلت تمام شود . انرژی اتمی : تحقیق در خصوص جرائمی که در مورد انرژی اتمی واقع شود. کمونیسم Communism : بموجب قانو مصوب سال ۱۹۵۴ به نام Communist Contrmol Act Of 1954 بعضی بموجب قانون مزبور اجازه داده شده است سازمانهای آلوده شده بکمونیست بکمیته رسیدگی بفعالیتهای مخرب احضار شوند . سازمان FBI تحقیقات لازم را در مورد فعالیتهای غیر مشروع در این مورد بعمل خواهد آورد . حیله علیه حکومت دولت ایالات متحده: جعل اکاذیب علیه حکومت و یا قلب حقایق در خصوص مسائل راجعه به حکومت جرم است و بوسیله سازمان FBI مورد تحقیق و اقدام واقع می شود . برانداختن و منحل کردن حکومت: فعالیتهائی که هدف آن برانداختن و منحل کردن حکومت ایالات متحده بزور یا طرق غیر قانونی باشد وسیله سازمان FBI تحت تحقیق و اقدام قرار می گیرد . اخاذی و اختلاس در امور تجاری : دزدی و راهزنی واخذ بعنف که بوسیله اعمال زور یا نیرو و یا تهدید و ارعاب انجام شود و امور تجارت بین استانهای ایالات متحده و یا جارت خارحی را مختل نماید در صلاحیت سازمان FBI قرار دارد . تراست (Trust) و انحصار : تحقیق اقداماتیکه بر خلاف قانون برای ایجاد تراست و انحصار انجام پذیرد و یا توافق ها و اتجادهائیکه از تجارت بین استانها و یا تجارت خارجی جلوگیریکند در صلاحیت سازمان FBI میباشد. قتل یا حمله به افسران فدرال: به قتل رسانیدن و یا جمله به یک افسر حکومت فدرال در ین انجام وظیف و یا بسبب آن از جرائمی است که بوسیله سازمان FBI رسیدگی می شود . بان زنی و اختلاس: بانک زنی (Bank robbery) و همچنین اختلاس سرمایه بانگ و بکار بردن سرمایه بانک برخلاف مصلحت و یا تنظیم و ثبت دفاتر و آمار بر خلاف واقع که از طرف کارمندان و یا متصدیان و مسئولان بانکها ارتکاب شود وسیله سازمان FBI مورد تحقیق و رسیدگی قرار می گیرد . ورشکستگی به حیله و تقلب: در قوانین فدرال مقررات و قوانین زیادی وضع شده است تا از ورشکستگی به حیله و تقلب جلوگیری کند. جرائمی که در این خصوص واقع شود بر طبق این قوانین بوسیله سازمان مورد تحقیق و رسیدگی قرار می گیرد . رشا و ارتشا: اخذ رشوه از طرف کارمندان دولت فدرال و همچنین دادن رشوه با این قبیل کارمندان در حدود صلاحیت سازمان FBI می باشد . حمل و تقل مواد منفجره: حمل و نقل موا منفجره بین استانها برای اقدامات تخریبی بر خلاف قانون و یا با علم باینکه مواد مزبور برای ارتکاب چرم حمل می شود در صلاحیت سازمان FBI می باشد. تخریب عمدی وسائل نقلیه موتوری : تخریب عمدی وسائل نقلیه موتوری و یا کوشش بمنظور تخریب این وسائط که برای حمل مسافر و یا امور تحاری در سرویس بین ایالات و یا مسافرت خارج مشغول هستند و همچنین گزارش خلاف واقع مبنی بر این که چنین وسائلی در خطر انهدام قرار دارند بزهی است که از طرف سازمان FBI مورد رسیدگی و تحقیق قرار می گیرد . تخریب اموال محموله بین ایالات و یا موضوع تجارت خارجی : تخریب اموال محموله بین یالات یا مربوط به تجارت خارجی که در تصرف یک موسسه حمل و نقل عمومی است تخل از قوانین فدرال است و در صلاحیت سازمان FBI می باشد. جرائم ارتکابی در کشتی : ممکن است جرائمی در دریا و در داخل کشتی ها اتفاق بیفتد که رسیدگی بان داخل در صلاحیت ایالت بخصوصی نیست این جرائم وسیله سازمان FBI رسیدگی می شود . فراریان از نیروهای مسلح: بر حسب تقاضای قسمت مربوط نیروهای مسلح سازمان FBI در تعیین محل فراریان نظامی کمک و مساعدت خواهد کرد . قوانین انتخابات : خرید و فروش آرا و کوشش و یا حیله برای محروم کردن اشخاص از حق رای و یا محروم کردن نامزدهای انتخابات از آرائی که بنام آن ها داده شده است در انتخابات راجع باداره و سازمان فدرال بزهی است که در صلاحیت سازمان FBI قرار درد . فرار : رسیدگی و تحقیق به بزه فرار داد در مورد کسیکه بموجب قانون از طرف دولت فدرال زندنی شده و همچنین رسیدگی و تحقیق نسبت باتهام کسانیکه بنحوی از انجا برای فرار چنین شخصی کمک یا مساعدت نمایند و یا به لحاظ مسامحه آن ها فرار واقع شود داخل در صلاحیت سازمان FBI قرار دارد. اخذ بعنف: تهدید به دزدیدن اطفال و یا مطالبه اجر و پاداش برای رهائی شخصی که دزدیده شده بوسیله نامه پستی و همچنین تهدید مزبور بوسائل مکاتبات از پستی یا غیر آن در صورتیکه بین ایالات واقع شود بوسیله FBI تحت رسیدگی و تحقیق قرار می گیرد . ادعای تابعیت: رسیدگی پعمل شخصی که بر خلاف واقع خود را تبعه آمریکا معرفی کند در صلاحیت FBI است می باشد. استعمال نشان و البسه نیروهای مسلح : پوشیدن البسه نیروهای مسلح دولت ایالات متحده و یا بکار بردن مدال ها و نشان های آن بر خلاف قانون بزهی است که سازمان FBI بان رسیدگی می کند . مسائل راجع بامور مخابراتی : خرابکاری وسایل مخابراتی از قبیل تلفن تلگراف رادیو و غیره که اجع بامور دولت فدرال اس از حیث رسیدگی و تحقیق در صلاحیت سازمان FBI می باشد . خرابکاری و جاسوسی : تحقیق راجع باقداماتی از قبیل سابوتاژ و جاسوسی و مسائل مربوز بان در حدود صلاحیت سازمان FBI قرار دارد . قانون امنیت داخلی : Iuternal Security Act of 1950 بموجب این قانون احزاب و سازمان های کمونیست مکلف شده اند نام خود را در دفاتر ثبت نمایند و قیود و مقرراتی برای این سازمان ها و اعضا آن ها مقرر شده است که تحقیق در این موارد در صلاحیت سازمان FBI می باشد. حمل و نقل وسائل مسروقه نقلیه هوائی و وسائل نقلیه موتوری: حمل و نقل وسائل نقلیه هوائی و یا سایر وسائل نقلیه موتوری (مسروقه) بین ایالات و یا تجارت خارجی آن ها با علم باینک وسائل مذبور مسروقه است یک جرم فدرال شناخته می شود . همچنین است پذیرفتن و نگاهداری و مخفی کردن و فروش و معامله روی این کالاها با علم به مسروقه بودن آنها و تحقیق و رسیدگی باین جرائم بوسیله سازمان FBI انجام می شود . حمل و نقل اموال و دارائی مسروقه بین ایالات: حمل و نقل اموال و دارائی مسروقه بین ایالات که پنج هزار دلار (۵۰۰۰دلار) یا بیشتر ارزش داشته باشد با علم مسروقه بودن آن در حدود صلاحیت سازمان FBI میباشد . دزدیدن و ربودن اشخاص و اطفال : ربودن اطفال و اشخاص و بازداشت و نگاهداری آنها بمنظور اخذ پاداش یا خون بها و یا بهر منظور ناروای دیگر بزهی استکه تحقیق درباره آن در صلاحیت سازمان FBI می باشد . سرقت هواپیما: سرقت هواپیما و حمله و یورش نسبت به کارکنان هواپیما و رتکاب جنایاتی از قبیل سرقت بنعف و تهدید و یورش و هتک ناموس در هواپیما که در حال پرواز است در صلاحیت FBI قرار دارد . دزدی اموال دولت: دزدی و اختلاس اموال و دارائی دوت و همچنین وصول و مالکیت غیرقانونی بر اموال و دارائی مزبور تخلف از قانون فدرال است و بوسیله سازمان FBI مورد رسیدگی قرار می گیرد . صلیب سرخ: ادعای واهی و دروغ مبنی بر وابستگی با سازمان صلیب سرخ بمنظور جمع آوری و دریافت پول و یا اعانه و همچنین بکار بردم غیر قانونی علامت و نشان و شیر و خورشید سرخ در صلاحیت سازمان FBI قرار دارد . قیمت اتومبیل : بموجب قانون سازنده گان و واردکنندگان اتومبیلهای نومکلف هستند قبل از تحویل اتومبیل به فروشنده یک ب رچسب حاکی از قیمت اتومبیل بهر دستگاه نصب نماید خودداری از نصب بر چسب و یا خودداری از امضا آن و یا بداشتن و یا تحریف برچسب تخلف از قونین فدرال است و بوسیله سازمان تحت رسیدگی و تحقیق قرار می گیرد . با توضیحاتیکه داده شد تجسم کاملی از سازمان و تشکیلات و طرز کار و تکالیف و اختیارات و وظائف این سازمان حاصل می شود و اینک با اخذ نتیجه از این مباحث گفتگو بگزارش خاتمه داده می شود . قسمت چهارم نتیجه : سازمان FBI بعنوان یک قدرت شگرف و توانا علیه جرم و تجاوز شهرت جهانی دارد . توجع برموز و علل پیروزش این دستگاه عظیم در مبارزه علیه تباه کاری و فساد و توفیق در انجام وظائف محوله نتیجه است که از بررسی و مطالعه روی این سازمان حاصل می شود . پیشرفت و موفقیت سازمان مفلول و مرهون دانش و تخصص و ورزیدگی کارمندان و متصدیان مربوطه و وسعت سازمان و تشکیلات و وسائل و ابراز و ادوات کاراست مامورین مخصوص تحقیق ( FBI Speciald Aents علاوه بر اینکه دارای تحصیلات عالی حقوقی هستند دوره مخصوص کاراموزی را راجع بامور خاص فنی که با سازمان و وظایف FBI ارتباط دارد طی مینماید . مامورین مخصوص حسابداری (Special Agent accounts فارع التحصیل مدرسه عالی کلاس حسابداری هستند . آزمایشگاه FBI و سازمان انگشت نگاری با متخصصین و دانشمندان و کارمندان با تجربه و وسائل و ادوات علمی و مدرن مجهز است . پیشرفته ترین سیستم مخابرات تلفن تله تایپ و حتی دستگاه فرستنده قوی رادیو برای پخش امواج بسراسر آمریکا در اختیار این سازمان قرار دارد . مامورین مخصوص نه تنها در سراسر ایالات متحده آمریکای شمالی بلکه حتی در بعضی از کشورهای خارج نظیر ژاپن و انگلستان و غیره مستقر شده اند و بانجام وظیفه اشتغال دارند . مامورین بیشمار دفتری و تندنویس ها و ماشین ها با حداقل تحصیلات کامل دبیرستان و تخصص در رشته های مربوطه در خدمت ای دستگاه قرار گرفته اند . در دنیای امروز ترقیات و پیشرفت شگرف و روز افزون هر روز امکانات و قدرتها و وسال جدی را بوجود میاورد و بهمان نسبت که امکانات و وسائل بیشتر می شود امور اقتصادی وسیع تر و پیچیده تر می گرد سازمانها و شرکتها و موسسات عظیم اقتصادی یا بعرصه وجود میگذارند . و بر تراکم جمعیت در مناطقی که استعداد اقتصادی بیشتری دارند افزوده می شود . همگام با این توسعه و پیشرفت و ترقی که در تمام شئون و مظاهر مادی زندگی نمودار شده و هر روز بر دامنه آن افزوده می شود و همراه با تراکم و جمعیت و ازدحام و وسعت فعالیتها با وجود همه کوشش ها و تلاش ها که از طرف دستگاههای تغقیب و کشف چرم بعمل می آید جرائم نیز با اشکال و صور تازه جدید و پیچیده ظاهر می شوند و کشف آنها به تخصص علمی و تجربیات علمی کارمندان و متصدیان و وسائل و امکانات جدید نیازمند است . مبارزه با تباهی و فساد و تامین سرعت و دقت در کشف جرم و تغقیب بزهکاران است و تامین ویسط عدالت و استقرار مستلزم آنستکه دستگاههای کشف جرم با آخرین تحولات و اسلوب علمی هم آهنگی داشته باشند. کارمندان همواره در جریان آخرین اکتشافات و طرق جدید کشف جرائم قرار گیرند و بر میزان دنش و تخصص خود بیقزایند و مدرن ترین و پیشرفته ترین وسایل فنی و علمی از لحاظ آزمایشگاه و امور پزشکی و تشخیص هویت و بایگانی و حفظ و ثبت سوابق متهمین و وسائل نقلیه و مخابرات و ارتباط و گروه کارشناسان در خدمت دستگاهها و مقامات کشف و تعقیب جرم قرار گیرند و قوانین و مقررات بسهولت کار را در امر تحقیق و کشف و تعقیب و دادرسی صحیح و دقیق و سریع تامین نماید سازمان های جدید بوجود آید و متدها و روش های نو در دادرسی اتخاذ شود . همطراز با تقویت وسائل کشف جرم از سازمانهای تعلیم و تربیت و آماده کردن بازداشتگاهها و زندانها بصورت کانونهای علمی و تربیتی برای اصلاح بزهکاران نباید غافل بود : این گفته ها را باید همواره بخاطر داشت و بکار بست کا با تاسیس هر مدرسه یک زندان تعطیل و پرچیده می شود علل و چگونگی وقوع جرائم تحت نظر متخصصین پزشکی روانشناسی و علم الاجتماع و کارشناس کشف و تعقیب جرائم و قضات میبایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و برای جلوگیری از وقوع و تکرار جرائم تدابیر لازم اتخاذ شود . با توسعه و ترقی فرهنگ از تعداد جرائم می توان کاست . با اصلاح بزهکاران مانع تکرار جرم باید شد و با کشف و تعقیب سریع جرم و دادرسی دقیق و صحیح و هر گونه تمایلات سرکشی و تعرض علیه قوانین و حقوق جامعه را باید منکوب کرد . مسئله دیگری که در اینجا قابل توجه و گفتگو است اهمیتی است که راجع به نظارت بر جریان امور مالی بانک ها و ورشکستگی و حفاظت اموال دولت معمول شده است و جرائم مربوط از قبیل اختلاس و ورشکستگی به حیله و تقاب و غیره در صلاحیت سازمان FBI قرار گرفته و این جرائم با آنکه جنبه عادی دارد و حتی بانک ها و موسسات خصوصی هستند ب عنوان تجاوز و تخلف از قوانین فدرال و اقدام علیه مصالح دولت و جامعه آمریکا شناخته شده است . این مسئله روشن است که پیشرفت و تحرک امور اقتصادی و صنایع جدید امروزه یا سرمایه های فردی و شخصی هر قدر هم قابل توجه باشد امکان پذیر نیست و واحدهای صنعتی و اقتصادی عمده احتیاج بسرمایه های بزرگ دارند که از عهده افراد خارج است . این سرمایه ها بصورت شرکت های تجارتی متمرکز می شود و در امور اقتصادی بجریان میافتد . تقویت و حمایت از این شرکت ها به افراد مردم امکان می دهد که با اطمینان خاطر پس اندازها و سرمایه های کوچک خود را برای تحصیل سود متعارف در اختیار شرکت ها بگذارند و پیدایش و توسعه شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی که ضامن پیشرفت اقتصادی مملکت است یا تجمع این سرمایه ها امکان پذیر می وشد . بنابر این تردیدی باقی نمی ماند که برای پیشرفت اقتصادی مملکت تاسیس و توسعه شرکت های اقتصادی ضرورت دارد و این تاسیس و توسعه فقط در سایه امنیت کامل قضائی و جلب اطمینان سرمایه داران کوچک بحفظ منافع آنها و مصونیت موسساتی هستند که از طرفی سرمایه های کوچک را بصورت حسابهای جاری و سپرده پس انداز و امثال آن جمع می کنند و از طرف دیگر بصورت ارقام بزرگ از طریق انواع وام ها و اعتبارات در اختیار موسسات تولیدی و اقتصادی میگذارند و بدیهی است که بمنظور جلب اطمینان مردم و تشویق افراد برای تودیع سرمایه های خود بانک ها و امکان کمک به تاسیس و توسعه شرکت های تجارتی و تولیدی از طریق معاملات بانکی نظارت دقیق پروری این موسسات از طرف سازمان های عمومی مملکت که حافظ حقوق جامعه هستند ضرورت دارد . مطئله ارتباط وضع و چگونگی و عمل شرکتها و بانکها و واحدهای صنعتی با مصالح عمومی و ملی و مملکتی و لزوم نظارت و حمایت شدید قانونی از این موسسات برای صحت جریان امور مالی بوسیله دولت و دستگاههای عمومی مملکت بقدری روشن و بدیهی است که محلی برای استدلال و گفتگو باقی نمیگذارد. در کشور آمریکای شمالی سازمان FBI با کادری مجهز و مرکب از هفتصد نفر (۷۰۰ نفر ) حسابداران تحصیل کرده و موظف که تحت نظامات و مقررات اداری قرار دارند و معیت مامورین متخصص و تحقیق و حقوقدان همراه با آخرین و مدرن ترین وسائل و ماشین های حساب و آلات و ادوان فنی حفاظت و نظارت بر سرمایه ها و شرکت ها بان کها و اموال دولت را بعهده گرفته است . دقت و توجه و سختگیری که در امور راجع باختلاس و ارتشا و جریان مالی بانک ها و شرکتها و موسسات اقتصادی و امور ورشکستگی بعمل آمده است موجبات کار را فراهم آورده و شرکتها و موسسات عظیم تولیدی با تجمع سرمایه های کوچک بوجود آمده و کارهای شگرف اقتصادی صورت گرفته است . مردم با اطمینان و اعتماد سرمایه های خود را بشرکتها و کارخانه ها و موسسات تولیدی می سپارند و این واحدهای فعال اقتصادی با جریان منظم و صحیح و خالی از انحراف منافع خصوصی افراد و مصالح عمومی مملکت و ملت را با فعالیتهای موثر اقتصادی خود تامین می نمایند . این مسئله حائز اهمین است که برای رسیدگی بتخلفات مالی در شرکتها و سازمان های اقتصادی باید همان اندازه دقت و شدت اعمال گردد که در مورد اختلاس و کلاهبرداری از اموال دولت می شود .

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
۱دیدگاه
  • علیرضا مودت
    ارسال شده در ۱۰ مرداد ، ۱۳۹۸ / ساعت : 15:48 / پاسخ

    باسلام،ممنون از مطالب مفیدتون،میخواستم خواهش کنم در صورت امکان نقش این سازمان رو در سیاست خارجی آمریکا توضبح بدین(اینکه این سازمان چه نقشی رو میتونه در سیاست خارجی آمریکا بازی کنه؟)

ارسال دیدگاه