انجمن اسلامی

انجمن اسلامی

,انجمن اسلامی در این آیین‌نامه منظور از انجمن اسلامی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب واحدهای اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی و یا کشاورزی که از یک شخصیت حقوقی برخوردار باشند و محدوده جغرافیایی فعالیت و انجام وظیفه آن‌ها مشخص باشد. (ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی فعالیت انجمن‌های اسلامی مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۲ هیأت وزیران)

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه