اوراق قرضه

اوراق قرضه

اوراق قرضه اوراق بی‌نام یا با نامی است که برای تأمین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه‌های عمرانی یا دفاعی انتشار می‌یابد. (ماده ۲ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه