بایدها و نبایدهای آپارتمان‌نشینی

بایدها و نبایدهای آپارتمان‌نشینی

نزدیک به سه دهه است که آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایبی که دارد در کشور ما متداول گردیده است. ازدیاد جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه های تک واحدی، امینت بیشتر درمجتمع های مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری دلایل دیگر از عواملی به شمار می روند که بر توسعه آپارتمان نشینی تاثیر مستقیم می گذارند. سکونت در مجتمع های مسکونی و زندگی تنگاتنگ با دیگر شهروندان به هر یک از این دلایل، ادبیات و فرهنگ خاصی می طلبد که عدم آشنایی و رعایت آنها موجب بروز کدورت ها و اختلاف های فراوان بین ساکنین می گردد. البته یکی از علت های بروز این اختلاف ها، ناآشنایی برخی از ساکنین با حقوق و تکالیفشان است. لذا در این مختصر تلاش می گردد که عمده ترین مقررات مربوط به آپارتمان نشینی توضیح داده شوند. با امیدواریم افزایش دانش حقوقی شهروندان، زمینه همزیستی مسالمت آمیز هر چه بیشتر بین آنها فراهم گردد.

مالکیت در آپارتمان ها شامل دو قسمت است: مالکیت اختصاصی در صورتی که تعداد مالکین آپارتمان ها از سه نفر بیشتر باشد مجمع عمومی مالکین تشکیل می شود و در اولین جلسه مدیر یا هیئت مدیره را انتخاب می کند.

تعریف آپارتمان:

در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می توان گفت:”آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می شود.”

مالکیت در آپارتمان ها شامل دو قسمت است:

 1. مالکیت اختصاصی
 2. مالکیت مشترک

قسمت اختصاصی:

به بخشی از ملک گفته می شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.

قسمت مشترک:

قسمت هایی از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند که شامل این مکان ها می باشد: زمین زیر بنا(خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد). تاسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، رختشویخانه، تابلوهای برق، کنترها، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه های فاضلاب، لوله ها از هر قبیل مانند لوله های فاضلاب، برق و تلفن، گذرگاه های شوت زباله، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله، وسایل تامین کننده روشنایی، تلفن، زنگ اخبار، شیرهای آتش نشانی، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان، باغ ها و پارک ها که جنبه استفاده عمومی دارند و در سند اختصاصی قید نگردیده اند. پله های ورود به پشت بام و پله های ایمنی، درها و پنجره ها، راهروها و پاگردها که در قسمت های غیر اختصاصی باشند. دیوارهای حد فاصل بین قسمت های اختصاصی چنانچه جزو اسکلت ساختمان نباشند، بین آن قسمت ها مشترک هستند.

اداره امور ساختمان:

در صورتی که تعداد مالکین آپارتمانها از سه نفر بیشتر باش مجمع عمومی مالکین تشکیل می شود و در اولین جلسه مدیر یا هیئت مدیره را انتخاب می کند. مدیر می تواند از اعضای ساختمان باشد یا از خارج انتخاب شود. برای رسمین مجمع عمومی، حضور بیش از نصف مالکین آپارتمان ها ضروری است و در صورت عدم حصول اکثریت، در جلسه سوم با رای اکثریت حاضر در جلسه تصمیمات به تصویب می رسد و آرای اتخاذ شده توسط حاضرین در جلسه، توسط مدیر به ساکنین غایب اطلاع داده می شود.

اختیارات و وظایف مدیران:

مدیر آپارتمان مسئول حفظ و اداره ساختمان است و در واقع تصمیم های مجمع عمومی را به اجرا در می آورد. مدیر برای مدت دو سال انتخاب می شود. البته ممکن است مجمع برای سال های بعد هم او را انتخاب کند.

مجمع عمومی علاوه بر انتخاب هیئت مدیره یک خزانه دار نیز انتخاب میکند که نسبت به تنظیم هزینه و درآمد و گزارش به مجمع اقدام نماید.

هیئت مدیره موظف است تما ساختمان را درمقابل آتش سوزی بیمه کند و هزینه بیمه را بین شرکا تقسیم نماید. در صورت عدم بیمه و وقوع آتش سوزی هیئت مدیره مسئول جبران خسارت ها است.

چنانچه تعداد واحدها بیش از ۱۰آپارتمان باشد انتخاب یک دربان برای مجموعه ضروری است.

هزینه آپارتمان ها:

مالکین آپارتمان ها موظفند هزینه های مشترک و مستمری را که برای قسمت های مشترک ساختمان ضروری است مانند آب، برق، گازوییل، گاز و غیره پرداخت نمایند. هزینه های قابل پرداخت یا بستگی به مساحت و زیر بنای آپارتمان ها دارد مصل هزینه آب، گاز، گازوییل و غیره و برخی به زیر بنا و مساحت ارتباطی ندارند مانند هزینه تاسیسات، سرایدار، دربان، دستمزد هیئت مدیره و غیره.

پرداخت هزینه آپارتمان توسط مالک یا مستاجر آن، بستگی به قرار داد تنظیم شده بین آنها دارد. چنانچه مالک طبق قرارداد از پرداخت هزینه خودداری نماید، مستاجر می تواند آن را از اجاره بها کسر کند. چنانچه مستاجر از پرداخت هزینه خودداری نماید، هیئت مدیره حق دارد برای دریافت آن به مالک مراجعه کند.

هیئت مدیره می تواند برای تامین هزینه مبلغی را از صاحبان آپارتمانها بعنوان تنخواه گردان اخذ نماید.

مدیر آپارتمان مسئول حفظ و اداره ساختمان است و در واقع تصمیم های مجمع عمومی را به اجرا در می آورد.

چنانچه سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری فرسودگی کامل بنا و بیم خطر جانی ناشی از آن را گواهی نمایند ساختمان قابل تجدید بنا خواهد بود.

وظایف دفاتر اسناد رسمی:

دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و … گواهی تسویه حساب هزینه های مشترک را کهب ه تایید هیئت مدیره یا مدیر ساختمان رسیده باشد، از مالک دریافت نمایند.

تعمیرات آپارتمان ها:

چنانچه سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری فرسودگی کامل بنا و بیم خطر جانی و مالی ناشی از آن را گواهی نمایند ساختمان قابل تجدید بنا خواهد بود.

چنانچه اقلیتی از صاحبان واحدها نسبت به جدید بنا رضایت ندهند، مالکین موافق تجدید بنا می بایست با اخذ مجوز از دادگاه خانه مناسبی برای آنها اجاره کنند تا به مکان جدید منتقل شوند. در صورتی که مخالفین از انتقال به خانه اجاره ای خودداری کردند، هیئت مدیره یا مدیر به دادگستری یا مجتمع قضایی مراجعه می کند و با اخذ دستور تخلیه آن واحدها، نسبت به این کار اقدام می نماید.

چند توصیه مهم:

ساکنین قسمت های اختصاصی مجتمع ها موظفند در جهت رعایت حسن همجواری، بعضی بایدها و نبایدها را مورد توجه قرار دهند و به آنها عمل نمایند. هر چند این موارد در قانون پیش بینی نشده است ولی رعایت آنها توسط آپارتمان نشین ها موجب می گردد که از بروز اختلاف ها و تنش های گوناگون جلوگیری شود. بنابراین برای آگاهی بیشتر شهروندان، نمونه ای از یک قرارداد فرضی تقدیم می گردد. در تنظیم این قرارداد بیشتر سعی شده که مسایل مشترک در همه آپارتمان ها مورد توجه قرار گیرد.

 1. ایجاد سر و صدای غیر متعارف از ساعت یک تا چهار بعد از ظهر و نه شب تا نه صبح روز بعد ممنوع می باشد. صدای رادیو، تلویزیون و دیگر وسایل پخش موسیقی نیز در ساعت فوق می باید فقط در داخل آپارتمان محل استقرار آنها قابل شنیدن باشد.
 2.  هرگونه کاری به خصوص کارهای ساختمانی که ایجاد صدای ناهنجار می نماید، باید با هماهنگی مدیریت ساختمان فقط در ساعت ۸و ۳۰دقیقه تا ۱۳و ۳۰دقیقه و همچنین ۱۵و ۳۰دقیقه تا ۱۸و ۳۰دقیقه روزهای غیر تعطیل انجام پذیرد.
 3.  پارکت های چوبی و کف پوش های پلاستیکی را فقط می توان پولیش نمود و نباید آنها را با سنگ یا سرامیک و دیگر پوشش هایی که صدا را تشدید می نمایند، تعویض کرد.
 4.  در مواردی که کف آپارتمان سنگ، سرامیک یا چوب باشد و راه رفتن و کشیدن اجسام بر روی آنها در طبقه پایین صداهای ناهنجار ایجاد کند، توصیه می شود حداقل ۷۵ درصد با قالی یا موکت پوشانده شود.
 5. کف سایی سنگ قسمت های اختصاصی باید با اجازه کتبی مالک و مدیریت ساختمان صورت گیرد و هنگامی انجام شود که امکان بازدید از طبقه زیرین وجود داشته باشد. کلیه مواد حاصله از کف سایی می باید به سرعت جمع شود و در محل مناسبی در خارج از ساختمان دفع گردد. مدیران ساختمان می باید توجه نمایند که ریختن مواد اسیدی حاصل از کف سایی به داخل فاضلاب ساختمان موجب گرفتگی و فرسایش لوله های فاضلاب می شود همچنین نفوذ این مواد به سطح زیرین سنگ باعث خوردگی لوله های مستقر در کف و ترکیدگی، بخصوص در محل اتصالات می شود. بنابراین توصیه می شود هنگام کف سایی و پس از اتمام آن سقف طبقه پایین بازرسی شود.تا جد امکان می باید ساکنین محترم را از کف سایی منصرف نمود و تمیزکاری با روش های دیگر را به آنها توصیه نمود. ضمن اینکه به آنها یادآوری شود که در این مورد جبران زیان های احتمالی به طبقه زیرین برعهده مالک طبقه بالاست.هرگونه تغییر در نما، سردر یا بالکن های اختصاصی ممنوع است مگر با توافق اکثریت مالکین.ساکنین هر واحد مسئول جبران خسارت وارد شده در اثر گرفتگی لوله های فاضلاب، سررفتن آب وان یا سینک می باشند.
 6. هرگونه تغییر در نما، یر در یا بالکن های  اختصاصی ممنوع است مگر با توافق اکثریت مالکین.
 7. تعمیرات و تغییرات داخلی و خارجی که موجب صدمه به اسکلت ساختمان می شود به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
 8.  سایر تعمیرات و تغییرات داخلی آپارتمان ها و بخش های اختصاصی مانند انبار می باید با اجازه کتبی مالک و تایید مدیریت ساختمان در حد معقول انجام شود.
 9.  ساکنین هر واحد مسئول جبران خسارت وارد شده در اثر گرفتگی لوله های فاضلاب، سررفتن آب وان یا سینک می باشند.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه