تجارت انسان در ایران در سال ۲۰۰۷

تجارت انسان در ایران در سال ۲۰۰۷

براساس گزارش منتشر شده از سوی دولت امریکا در زمینه تجارت انسان، ایران مقصد تجارت مردان، زنان و کودکان بمنظور کاراجباری، قاچاق جنسی و بهره کشی جنسی کشورهایی مانند افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، پاکستان،عراق، و ترکمنستان است.

ازسوی دیگر زنان و دختران خردسال ایرانی برای بهره کشی جنسی و تجاری نیز به کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی قاچاق می شوند. ایران یک مرکز برای تجارت زنان بمنظوربهره برداری جنسی و تجاری و بردگی اجباری می باشد. زنانِ ایرانی به منظور خودفروشی اجباری و ازدواج اجباری، بهره برداری جنسی، بردگی، گدایی و کارسخت قاچاق می شوند. طبق منابع غیر دولتی، زنان و دختران ایرانی به کشورهای پاکستان، ترکیه ، کویت، قطر، اماراتِ متحدهِ عربی، فرانسه، آلمان و انگلستان جهتِ بهره برداری جنسی قاچاق می شوند. منابع خبری گزارش می دهند که روزانه ۵۴زن و دختر ایرانی بین سنین۱۶-۲۵سالگی به پاکستان به منظور بهره بردارکشی جنسی فروخته می‌شوند.

دولتِ ایران به طورِ قطع حداقلِ استاندارد جهتِ از بین بردن قاچاق جنسی را نمی پذیرد و هیچ تلاشِ قابل توجهی برای این امر انجام نمی دهد. گزارشات موثق نشان می دهند که مسئوولانِ ایرانی معمولا قربانیان قاچاق جنسی را از طریق شلاق، حبس و اعدام مجازات میک نند. فقدان دسترسی دولتِ آمریکا به ایران، منع جمع اوری اطلاعات کامل در مورد مشکل قاچاق جنسی حاکم در کشور و تلاش دولت جهتِ فرونشاندن این قاچاق ، یک معضل می باشد. با این وجود منابع خبری گزارش می دهند که دولتِ ایران در زمینِه حد اقلِ استاندارد برای محافظت از قربانیان قاچاق جنسی از طریق تعقیب و در بعضی موارد، اعدام قربانیانی که نتیجه مستقیم قاچاق جنسی هستند، با شکست روبرو شده است. دولت باید در جهتِ جلوگیری از مجازات قربانیان قاچاق جنسی و مجازات قاچاق کنندگان، یک طرج اجرایی تنظیم کند.

تعقیب

در طول دوره تهیه این گزارش، ایران در زمینه تعقیب و مجازات مجرمان داد و ستد جنسی، پیشرفت چشمگیری نداشته است. در سال ۲۰۰۴دولت مانِع از هر گونه اقدام جهتِ مبارزه با قاچاق جنسی شده است. مجازات تعین شده تحت این قانون عموماً سنگین می باشد. اغلب مجازات مرگ برای مجرمان قاچاق جنسی تعیین می شود. دولت هیچگونه گزارشی در مورد مجازات یا محکومیت جرم قاچاق جنسی ارائه نداده است. ایران همچنین هیچگونه مدرک در مورد برخورد قانونی بامجرمان قاچاق جنسی ارائه نداده است. دولت باید جهتِ افزایش تحقیقات، تعقیب، محکوم کردن و مجازات مجرمان قاچاق جنسی اقدامات قابل توجهی انجام دهد.

محافظت

دولتِ ایران امسال محافظت خود از قربانیان قاچاق جنسی را اصلاح نکرده است. بر اساسِ گزارش دولتِ ایران قربانیان روابط نامشروع که خود نتیجه مستقیم ناشی از داد و ستد جنسی هستند، را مجازات می کند. این قربانیان به دلیل روابط نامشروع و بی بند و باری جنسی از قبیل زنا و روابط جنسی خارج از ازدواج بازداشت و مجازات می شوند. اگرچه تعداد قربانیانی که مجازات شده اند معلوم نمی باشد اما طبق گزارشهای رسیده حتی تعدادی بچه در بین قربانیان قاچاق جنسی به چشم می خورد که به دلیل خودفروشی و زنا اعدام شده اند.

دیگر اینکه دولت به این قربانیان هیچگونه راه حل قانونی که بتوانند به کشورهای دیگر که با کیفر یا سختی روبرو شوند، پشنهاد نمی کند. دولت قربانیان را جهتِ کمک و همکاری با مجریان قانون جهتِ رسیدگی و پیگیری پرونده قاچاق جنسی، تشویق نمی کند. دولت ۲۸ مرکز سلامتی را تحت نظرِ سازمان رفاهِ اجتماعی راه اندازی کرده است. این مراکز جهتِ کمک رسانی به دخترانه مجرد که از خانه فرار کرده اند و در معرضِ سواستفاده جنسی قرار میگیرند تاسیس شده است. هر چند گزارش شده که دختران در این مراکز بوسیله کارکنان مورد سواستفاده جنسی قرا می گیرند. ایران باید اقداماتِ سریع و چشمگیری جهتِ جلوگیری از مجازات قربانیان قاچاق جنسی و بهبود بخشیدن وضعِ این قربانیان انجام دهد.

پیشگیری

در طول سالها ایران هیچگونه آمار که نشانگر پیشرفت در رابط با جلوگیری از قاچاق جنسی انجام شده گزارش نکرده است. ایران باید تلاشهایی برای جلوگیری از داد و ستد جنسی افراد از طریق اصلاحِ مرزِ پاکستان و دیگر کشورهای همسایه که کودکان و زنانِ ایرانی به آنجا داد و ستد می شوند، انجام دهد. مسئولان باید همچنین تلاشهایی برای کنترلِ مسافران زنان و دختران ایرانی انجام دهند که به کشورهای خاورمیانه جهتِ بهره برداری جنسی برده می شوند. در پایان دولت باید شورِای عمومی را جهتِ هشدار به زنان و کودکانِ و مطلع ساختنِ آنها از خطرِ قاچاق جنسی تاسیس کند.

منبع : تبیان

 ترجمه: تینا چوبین
 
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه