تفاوت من و رئیسم

تفاوت من و رئیسم

وقتی من یک کاری را دیر تمام می‌کنم، من کند هستم !
وقتی رئیسم کار را طول دهد، او دقیق و کامل است !

وقتی من کاری را انجام ندهم، من تنبل هستم !
وقتی رئیسم کاری را انجام ندهد، او مشغول است !

وقتی کاری را بدون اینکه از من خواسته شود انجام دهم، من قصد دارم خودم را زرنگ جلوه دهم !
وقتی رئیسم این کار را کند، او ابتکار عمل به خرج داده است !

وقتی من سعی در جلب رضایت رئیسم داشته باشم، من چاپلوسم !
وقتی رئیسم، رئیسش را راضی نگاه دارد، او همکاری می‌کند !

وقتی من اشتباهی کنم، من نادان هستم !
وقتی رئیسم اشتباه کند، او مانند دیگران یک انسان است !

وقتی من در محل کارم نباشم، من در گشت‌زدن هستم !
وقتی رئیسم در دفترش نباشد، او مشغول انجام امور سازمان است !

وقتی یک روز مرخصی استعلاجی داشته باشم، من همیشه مریض هستم !
وقتی رئیسم در مرخصی استعلاجی باشد، او حتماً خیلی بیمار است !

وقتی من مرخصی بخواهم، باید یک جلسه دلیل و توجیه بیاورم !
وقتی رئیسم به مرخصی برود، باید می‌رفت چون خیلی کار کرده است !

وقتی من کار خوبی انجام می‌دهم، رئیسم هرگز به خاطر نمی‌آورد !
وقتی من کار اشتباهی انجام دهم، رئیسم هرگز فراموش نمی‌کند !

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه