حادثه پزشکی اصفهان بررسی از جنبه عمومی جرم

حادثه پزشکی اصفهان بررسی از جنبه عمومی جرم

ماجرای تلخ اصفهان را مطمئنا شنیده اید، د‌ر یکی از بیمارستان‌های اصفهان، به دلیل عدم تمکن مالی خانواده‌ای برای پرد‌اخت هزینه بخیه چانه فرزند‌شان که دچار پارگی شده بود، پزشک بیمارستان اقد‌ام به کشید‌ن بخیه و نپذیرفتن د‌رمان کود‌ک و کودک رابا چانه ای خونی روانه خانه می‌کند.رفتاری غیر انسانی که تاکنون مانندش را نشنیده بودیم و انتظار برای برخورد قضایی با این افراد متخلف امر مهمی است که در دستور کار دستگاه قضا گرفته است تا با مجازات متخلفان شاهد تکرار این ماجرا نباشیم.

  حضور پزشک و پرستار متخلف در دادسرا
خسروی وفا در این رابطه گفت: پزشک و پرستار متخلف که به کشیدن بخیه یک پسر بچه اقدام کرده بودند به دادگستری اصفهان احضار شدند و تحقیقات لازم از آن‌ها به عمل آمده است. «احمدخسروی وفا» اظهار کرد: مادر این پسر بچه برای طرح شکایت به دادگستری مراجعه کرده است و شکایت توسط قاضی دادسرا دریافت شد.خسروی وفا در ادامه افزود: پزشک و پرستار متخلف به دادگستری احضار شده اند و موضوع در حال بررسی است.وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان اصفهان رسیدگی به این پرونده را در دستور کار دارد و به جد در حال بررسی این موضوع هستیم .

عنوان اتهامی این افراد عدم کمک به مصدوم است
احمد خسروی‌وفا  با بیان اینکه پرونده فعلا در حال بررسی است، بیان کرد: هنوز فردی را در رابطه با این موضوع بازداشت نکرده‌ایم ولی اگر لازم باشد این کار را انجام می‌دهیم.وی با اشاره به اینکه عنوان اتهامی این افراد عدم کمک به مصدوم است، گفت: پدر و مادر طفل شکایت کرده‌اند، البته از لحاظ جنبه عمومی جرم هم این موضوع قابل بررسی است.

صدور کیفرخواست برای حادثه پزشکی اصفهان 
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت از صدور کیفرخواست توسط نظام پزشکی اصفهان برای پرونده تخلف صورت گرفته در حادثه بیمارستان اصفهان خبر داد. دکتر سیدسجاد رضوی درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده تخلف پزشکی در بیمارستان اصفهان گفت: دو تیم از بخش درمان و بازرسی وزارت بهداشت به اصفهان رفته‌اند. نظام پزشکی اصفهان نیز درحال پیگیری ماجرا است و کیفر خواستی هم برای یک سال محرومیت این پزشک درخواست کرده است که باید در دادگاه بررسی شود. در حال حاضر منتظراعلام نظر دادگاه انتظامی هستیم. وی با تاکید بر اینکه تیم‌هایی که از وزارت بهداشت به اصفهان اعزام شده‌اند به طور کامل زوایای موضوع را بررسی می‌کنند، افزود: این ماجرا برای حدود هشت روز گذشته است. با دستور وزیر بهداشت، قصور افرادی که در این ماجرا دخالت داشتند یا آن را در این مدت پیگیری نکردند و دیر اعلام کردند نیز پیگیری می‌شود.

منشور حقوقی بیمار از سوی تیم پزشکی رعایت نشده
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در بیان ماجرا گفته است: در این حادثه تاسف بار ، منشور حقوقی بیمار از سوی تیم پزشکی رعایت نشده است.وی با بیان اینکه پس از این اتفاق تدابیر لازم برای ترمیم مجدد چانه بیمار در نظر گرفته شد، افزود : پزشک و پرستار مربوطه تا صدور حکم قطعی از اشتغال در مراکز درمانی ممنوع شدند.
عباس تدین حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد اقدام صورت گرفته توسط پزشکان اصفهانی گفت: عمل این پزشکان می‌تواند دارای دو وصف باشد،  اول اینکه می‌تواند وصف جرم داشته باشد.این درحالی است که اگر به دنبال این اقدامات صورت گرفته آسیب جسمانی به این کودک وارد شده باشد حتما می‌تواند تحت عنوان جرائم عمدی مانند ایجاد جراحات عمدی یا صدمات عمدی تحت تعقیب قرار گیرد که در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری صورت گرفته است. البته این وصف به غیر از مسئولیت مدنی است. به عبارت دیگر اگر دیه یا ارشی هم به کودک تعلق گیرد که این ضمان هم در قانون مجازات اسلامی و هم مقررات مسئولیت مدنی وجود دارد. یعنی مسئولیت مدنی به قوت خودش باقی است.

در صورت تخلف ،پزشکان تحت تعقیب قرار می گیرند
این حقوقدان ادامه داد: وصف دیگر بحث تخلف است؛ به هرحال پزشکان براساس ضوابط و مقررات مربوط به قوانین بهداشتی و آیین‌نامه‌ها که در خصوص این موضوع وجود دارد اگر در وظایف شغلی خودشان اقداماتی انجام دهند که تخلف محسوب شود در سازمان نظام پزشکی قابلیت تعقیب دارد. به عبارت دیگر اگر پزشک به دلیل حرفه و شغل خود مرتکب تخلفی شود در سازمان نظام پزشکی می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد.

طبق قانون هیچ تفاوتی میان پزشک و غیرپزشک نیست
وی خاطرنشان کرد: در قانون مجازات اسلامی جدای از اینکه این فرد پزشک باشد یا غیر پزشک اگر واقعا اثبات شود اقداماتی که انجام داده همراه با بی‌مبالاتی بوده یا خدای نکرده عمدی باشد این موضوع تابع عمومات قانون مجازات اسلامی است  و می‌توان به صراحت گفت در قانون مجازات اسلامی هیچ تفاوتی میان پزشک و غیرپزشک وجود ندارد. اما از این باب که ممکن است طبق قانون در بحث اسباب اباحه یا عوامل موجه جرم در بحث رضایت بیمار، پزشکان درصدد افزایش دامنه امنیت  برای خود باشند و با گرفتن رضایت کتبی خود را از مسئولیت کیفری مبرا بدانند. به نظر می‌رسد جاهایی نیازمند ورود قانونگذار و تعیین دقیق حدود آن است. تدین در ادامه بااشاره به اینکه به هرحال اگر اثبات شود پزشک تقصیری داشته اعم از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عمدی در کار بوده بر فرض گرفتن رضایت هم از مسئولیت کیفری مدنی نمی‌تواند فرار کند، تصریح کرد: در حال حاضر آنچه پزشکان به دنبال آن هستند این است که دامنه این بحث اباحه و رضایت گرفتن را گسترش دهند زیرا در قانون مجازات پیش‌بینی شده که اگر در عمل جراحی پزشک رضایت گرفته باشد و بعد ثابت شود که تقصیری و عمدی ندارد پزشک مسئولیت نخواهد داشت وگرنه عمومات قانون مجازات اسلامی بر عملکرد همه شهروندان و تابعان حقوق حاکم است و نمی‌توان قشری را استثنا کرد.

 منشور حقوق بیماران

۱-دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
-ارائه خدمات سلامت باید:
۱-۱)شایسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد .
۲-۱)بر پایه‌ صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد .
۳-۱)فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد .
۴-۱)بر اساس دانش روز باشد .
۵-۱)مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد .
۶-۱)در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران‌ باشد .
۷-۱)مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد .
۸-۱)به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت‌های غیرضروری باشد .
۹-۱)توجه ویژه‌ای به حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد .
۱۰-۱)در سریع‌ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.
۱۱-۱)با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد .
۱۲-۱)در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، بدون توجه به تأمین هزینه آن صورت گیرد. در موارد غیرفوری(الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد .

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه