شروط باطل !

شروط باطل !

شروط گاه باطل هستند ولی مبطل عقد نیستند. که خود بر سه قسم اند :

  1.  شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. مثلاً زوجه شرط کند که  بعد از ازدواج ادامه تحصیل دهد.
  2.  شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد مانند ماده ۳۳۷قانون تجارت که از دلال می خواهد در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزییات آن مطلع سازد.
  3.  شرطی که نامشروع باشد. مثلاً زوجه شرط نماید که زوج در ایام زناشویی به وی خیانت نکند.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه