شرکتهای شخص

شرکتهای شخص

در این نوع شرکت‌ها شخصیت و روابط شرکا با یکدیگر اهمیت مخصوص دارد و مسئولیت هر یک از شرکای ضامن در مقابل اشخاص ثالث نامحدود و تضامنی است و شخص ثالث می تواند برای وصول طلب خود به فرد فرد شرکائ مراجعه نماید و شریک ضامن ملزم به تادیه طلب شرکت می باشد.
اصولا درشرکت‌های شخص سهم الشرکه در حال حیات یا پس از فوت قابل انتقال نیست مگر با رضایت سایر شرکائ شرکت‌های تضامنی و نسبی از جمله شرکتهای شخص هستند و شرکت‌های مختلط غیر سهامی و شرکت با مسئولیت محدود را نیز می توان جزئ شرکت‌های شخص دانست.

 این شرکت‌ها براساس و مبناى مسؤولیت شرکاء نامگذارى گردیده، زیرا مسؤولیت شرکاء در پرداخت دیون و قروض طلبکاران شرکت از شرکت‌هاى دیگر بیشتر است. به این جهت شامل دو قسم از شرکت‌هاى تجارتى یعنى شرکت‌هاى تضامنى و نسبى مى‌شود. چرا که در شرکت‌هاى تضامنى همان‌طورى که توضیح داده شده هر یک از شرکاء ضامن به تنهائى مسؤولیت پرداخت بدهى‌هاى شرکت مى‌باشد و همه شرکاء هم با هم چنین مسؤولیتى را برعهده دارند که به آن تضامن گفته مى‌شود.

همین‌طور در شرکت‌هاى نسبى هم مسؤولیت شرکاء بعد از شرکاء تضامنى از همه شرکاء بیشتر است زیرا در مواقعى که شرکت نسبى سرمایه خود را از دست داده و به اشخاص حقیقى یا حقوقى بدهکار شود، هر یک از شرکاء باید به نسبت سرمایه خود مقدارى از بدهى شرکت را بپردازد. به این جهت این دو شرکت را شرکت شخصى مى‌نامند زیرا شخصیت شرکاء به شرکت اعتبار مى‌دهد.

برچسب ها :
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه