عدالت و قانون در ملل مختلف

عدالت و قانون در ملل مختلف

عدالت و قانون

عدالت حقیقی درعمل است. (فرانسوی)

فرشته عدالت زورش به شیطان نمی رسد، اما شاگردهای او را خوب بدام می اندازد. (ضرب المثل هلندی)

شمشیر عدالت و قانون خیلی تیز است، ولی هیچ‌گاه سر بی گناه را نیم برد. (ضرب المثل چینی)

جایی که عدالت و قانون ختم می شود، ظلم و ستم آغاز می شود.    ( ویلیام پیت)

این هم بدبختی بزرگی است که دربعضی از کشورها، به قوانین بیش از انسان اهمیت می دهند.   (دیسرائیلی)

قوانین، فقرا را آسیاب می کند و واضعین، قوانین اغنیاءاند. (اولیور گولداسمیت)

دزد به دزد میزند خدا خنده اش می گیرد (فارسی)

دزد , بازار را اشفته می خواهد (فارسی)

شمشیر عدالت و قانون غلاف ندارد (فرانسوی)

صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد (یوگسلاوی)

دزد از خانه مفلس خجل اید بیرون (فارسی)

عدالت از انچه در قانون نوشته شده معلوم می شود (چینی)

فقط پزشکان می توانند ادم بکشند و از کیفر در امان باشند (اسلواکی)

عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالیکه مستحق فقط یک ضربه است (بلژیک)

دزد ناشی به کاهدان می زند (فارسی)

دزد راه باش ، دزد سفره مباش (اذربایجانی)

عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند (برنئو)

وقتی که رفیق ، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند (ایتالیایی)

دزدان بزرگ افتابه دزد را به دار می اویزند (چک)

عدالت بهتر از عبادت است (عبری)

دادگستری خیلی زیاد ، غالبا ستم خیلی زیاد است (فرانسوی)

عدالت کور است و کسی را نمی بیند (انگلیسی)

دزد خوب نگهبان خوب می شود (نگروئی)

روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد (چینی)

ستم بر ستم پیشه عدل است و داد (فارسی)

عرف و عادت قانون ثانوی است (لاتینی)

عرف و عادت قوی تر از قانون است (روسی)

گواه شاهد صادق در استین باشد (فارسی)

مهربانی بزرگتر از قانون است (چینی)

مراسم و قانون همسایه یکدیگرند (مونتونگروئی)

وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند (ترکی)

وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است , بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده اند تا به علت بیمار بودن (اسپانیولی)

وکلا مانند درشکه چی ها نیستند ، انها انعامشان را قبل از حرکت می گیرند (اتازونی)

وجدان بد در ان واحد تهمت زننده ، قاضی ، شاهد و به دارزننده است (هلندی)

هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می گذارند (چینی)

هر کس بر بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می افتد (چینی)

وقتی که سراغ طبیب می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند (المانی)

وکیل خوب همسایه بد است (فرانسوی)

یک جیب پر از حق احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد (چک)

یک قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند (المانی)

هرکجا قدرت هست در انجا قاضی هست (روسی)

هیچ سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست (ایتالیایی)

وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند (روسی)

وارث وارث من , وارث من است (لاتینی)

وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است (ایتالیایی)

هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان (لاتویا)

هر کس پول دارد بر حق است (لتوانی)

هیچ قاضی ایی نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد (مونتونگرویی)

یک دست پر از پول قوی تر از دو دست پر از حقیقت است (سوئدی)

مکندگان خون مردم دو گونه اند : زالوها و ماموران مالیات (فرانسوی)

وجدان اگر زخمی شد دیگر خوب شدنی نیست (چینی)

وقتی که متهم قاضی شود فاتحه قانون خوانده شود (چینی)

وقتی که قاطر قاضی می میرد همه به تشیع جنازه اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می میرد هیچ کس به تشیع جنازه اش نمی رود (تازی)

وجدان یگانه محکمه ایست که در ان به وکیل دادگستری احتیاجی نیست (انگلیسی)

هرانچه حاکم عادل کند همه داد است (فارسی)

همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می اید در را به رویش می بندند (سوئدی)

ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمیتوان خفه اش کرد (لاتینی)

دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه (اذربایجانی)

قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند (لاتینی)

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه