فرزند خواندگی

فرزند خواندگی

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است، و به تجربه ثابت گردیده که کودک در محیط و فضای خانوادگی سالم بهتر، رشد نموده و تکامل و تعالی می یابد. بدیهی است فرزندانی که درمحیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت. لذا با وصف آنکه سازمان بهزیستی قانوناً موظف به نگهداری کودکان بی سرپرست   می باشد مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین فاقد فرزند واگذار تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر مجازی خود پرورش یافته و انشاءالله بتوانند در آینده پذیرای مسئولیتی خطیر در جامعه اسلامی گردند.

مفهوم فرزند خواندگی

هر زن و شوهر مقیم ایران در صورت توافق با یکدیگر می توانند سرپرستی طفلی صغیر را به عهده بگیرند مشروط بر آنکه منافع مادی و معنوی طفل را تامین نمایند.

شرایط زوجین برای فرزند خواندگی

 1. پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و آنها در این مدت صاحب فرزندی نشده باشند.
 2. سن یکی از آنها حداقل ۳۰سال تمام باشد.
 3. زوجین سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشند.
 4. هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
 5. زوجین صلاحیت اخلاقی داشته باشند.
 6. زوجین یا یکی از آنها امکان مالی برای نگهداری کودک بی سرپرست را داشته باشد.
 7. هیچ‌یک از آنان مبتلا به بیماری واگیر صعب العلاج نباشند.
 8. معتاد به الکل، مواد مخدر و یا سایر اعتیادات مضر نباشند.

شرایط طفلی که به سرپرستی واگذار می شود:

 1. سن طفل کمتر از ۱۲سال باشد.
 2. هیچ یک از والدین و یا جد پدری کودک شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا آنکه لاز کودکانی باشند که به سازمان بهزیستی سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.

دادگاه صالح و نحوه اعطاء سرپرستی از سوی دادگاه به زوجین متقاضی کودک

دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه عمومی محل اقامت متقاضی است و دادگاه در دو مرحله به تقاضای فرزند خواندگی رسیدگی و مبادرت به صدور رای می کند.

صدور قرار برای دوره آزمایشی

دادگاه پس از بررسی جهات اخلاقی و مادی زوجین چنانچه آنها را صالح تشخیص دهد قراری تحت عنوان سرپرستی آزمایشی زوجین صادر و کودک را موقتاٌ به آنان تحویل می دهد و در مدت آزمایش چنانچه دادگاه در اثر تحقیقات زوجین را صالح برای سرپرستی کودک تشخیص ندهد میتواند قرار صادره را فسخ نماید و البته زوجین نیز در مدت آزمایشی می توانند انصراف خود را از سرپرستی کودک اعلام نمایند.

صدور حکم سرپرستی دائم

چنانچه دادگاه زوجین را از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط تشخیص دهد و زوجین نیز به ترتیب اطمینان بخشی هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا سن بلوغ وی فراهم نمایند دادگاه مبادرت به صدور حکم سرپرستی دائمی نموده و مراتب به اداره ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه ای با مشخصات زوجین و طفل تحت سرپرستی صادر و به آنان تحویل گردد.

توضیح آنکه خروج از کشور طفلی که به سرپرستی آزمایشی واگذار شده است منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.

موارد فسخ حکم سرپرستی

 1. تقاضای دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار و عدم صلاحیت زوجین.
 2. تقاضای سرپرست بعلت سوء رفتار کودک یا ازدست دادن استطاعت مالی.
 3. توافق کودک با سرپرست پس از رسیدن به سن قانونی یا موافقت سرپرست با والدین واقعی کودک.
 4. نکات ضروری از این قانون
 5. باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست موجب فسخ حکم سرپرستی نخواهد بود.
 6. چنانچه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند از بند ۱و ۲شرایط زوجین برای فرزند خواندگی معاف نخواهد بود.
 7. وجوه و اموالی که زوجین به طفل تحت سرپرستی خود صلح نمودند در صورت فوت طفل به زوجین تملیک خواهد شد.
 8. متقاضیان فرزند خواندگی با رعایت این قانون و در صورت واجد شرایط بودن می توانند فرزندان متعددی را سرپرستی نمایند.
 9. در فرزند خواندگی کودک از حیث احوال شخصیه و ارث و و صیت تابع عادات و قواعد مذهبی پدر و مادر خواهد بود.
 10. دعوی مطروحه دعوی غیر مالی است.

در ذیل نمونه ای از دادخواست تکمیل شده جهت اطلاع آورده می شود:

مواد قانونی

 • مواد ۱الی ۱۷از قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳.
 •  قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲.

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک شغل نام پدر نام خواندگی نام مشخصات طرفین مشخصات زوجین در این قسمت نوشته می شود.

 • خواهان
 •  دادستان دادسرای عمومی
 •   مؤسسه خیریه ای که طفل بی سرپرست در آنجا نگهداری می شود. خوانده
 • مشخصات وکیل زوجین در صورتی که وکیل داشته باشند. وکیل یا نماینده قانونی
 • تقاضای صدور حکم فرزندخواندگی تعیین خواسته و بهای آن
 •  فتوکپی عقدنامه
 •  مدارک پزشکی دائر بر نازائی
 •  مدارک مربوط به استطاعت مالی
 •   مدارک مربوط به صلاحیت اخلاقی (عدم سوء پیشینه – استشهادیه محلی)
 •   فتوکپی وکالتنامه در صورت داشتن وکیل) دلایل و منضمات دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی احتراماً به استحضار می رساند اینجانبان خواهانهای فوق مدت …. سال است که ازدواج نموه و با توجه به مدارک پزشکی که ضمیمه می باشد تاکنون صاحب فرزندی نشده ایم به مؤسسه کودکان بی سرپرست مراجعه و کودک دختر / پسر ….ماهه ای را با نام انتخاب و علاقمند به نگهداری و حضانت وی می باشیم ، نظر به اینکه از صلاحیت اخلاقی و مالی طبق مدارک پیوست برخوردار می باشیم تقاضای صدور حکم بر فرزندخواندگی مورد تقاضا است.محل امضاء – مهر – انگشت

شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمائید .نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده تاریخ / / امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره
تاریخ

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه