مشاوره حقوقی !!

مشاوره حقوقی !!

 س: خیلی سعی می کنم آدم خوبی باشم ، ولی نمی توانم . پیشنهاد شما چیست؟

مشاور: کار سختی است و به نظر بنده نیازی به این کار نیست .

س: پس چه کنم؟

مشاور: فقط کافی است خوب به نظر برسید!

س: آیا می توانیم هر کسی را وصی خود قرار دهیم؟

مشاور: از نظر قانونی چنانچه فرد از نظر عقلی سالم باشد، مشکلی ندارد ولی بعضی مشاغل به نظر بنده باید ممنوع باشد.

س: مثلاً چه کسی؟

مشاور: پزشک معالج !

س : چند روز است زنم خانه را رها کرده و رفته ، رفتم پیش یک حقوقدان گفت دادخواست تمکین بده . خواستم ببینم دادخواست تمکین به زبان ساده یعنی چه ؟ آیا مؤثر خواهد بود ؟

مشاور: تمکین یعنی ، صید ماهی با قلاب سنگ!

س : در سالهای اخیر دانشکده های پزشکی و حقوق ، بدون رعایت کیفیت ، دانشجوی پزشکی و حقوق می پذیرند، خواستم بپرسم به راستی فکری برای این همه فارغ التحصیل کرده اند؟

مشاور: به نظر می رسد این مشکل قابل حل باشد.

س : برای هر دو رشته ؟

مشاور: بله برای هر دو رشته

س : چگونه ؟

مشاور : برای افتتاح هر مطب ، وجود یک حقوقدان را در کنار پزشک الزامی کنند.

س: که چه بشود؟

مشاور: که برای بیماران وصیت نامه تنظیم کنند!!

س : من عضو هیئت مدیره شرکت …. هستم . ما اعضای هیئت مدیره ، بعضی اوقات در جهت حفظ منافع شرکت ، اقداماتی انجام می دهیم که بعضاً با قانون یا تصمیمات مجمع عمومی مغایر است .

مشاور : خوب ؟

س : بازرسی داریم که خیلی صدا می کند ، چه کنیم تا آرام شود؟

مشاور: آن چه صدا می کند باید روغن کاری شود.

محمد رضا محمدی جرقویه‌ای خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه