مشاوره در مورد مهریه !!!

مشاوره در مورد مهریه !!!

س : من پژوهشگر مسائل خانواده هستم . تحقیقات اینجانب حکایت از این دارند که فرار آقایان از خانواده و سعی در مجردی سپری کردن اوقات و همچنین غر زدن خانم ها ، دو عامل بسیار مهم می باشد که کانون خانواده را به محل جنگ و نزاع تبدیل می کند ، خواستم بپرسم از نظر حقوقی شما راهکاری برای از بین بردن این دو عامل دارید؟

مشاور: به اعتقاد بنده حذف مهریه می تواند این دو مشکل را در خانواده‌ها از بین ببرد.

س : لطفاً بیشتر توضیح دهید.

مشاور : ببینید ، با قرار دادن مهریه ، زن طلبکار مرد می شود و بدیهی است که بدهکار ( مرد ) همیشه سعی می کند خود را از چشم طلبکار دور نگه دارد و در نتیجه شاهد فرار آقایان از خانواده هستیم . از طرفی خانم ها چون طلبکار هستند ، حق مسلم خود می دانند که دائم به بدهکار غر بزنند ، همچنان که همه طلبکاران این گونه هستند ، حال اگر مهریه را حذف کنیم ، این دو مشکل حل می شود .

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه