مقدمه

مقدمه

مقدمه

هر کس حق مظلومی را از ظالم بستاند در قیامت همنشین من خواهد بود. (پیامبر اعظم ص)
از اول خلقت بشر چیزی به همراه او مثل حیات او آفریده شد و آن کلمه زیبای حق و حقوق او بوده  و آنچه امروزه بیشتر از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد شناخت  و آگاهی از حق و حقوق خود و جایگاه خود در جهان کنونی است چرا که  اگر بشر این حق را اگر چه رعایت می کرد چنین وضعی را شاهد نبودیم گر چه از کلمه حق تعاریف گوناگونی ارائه شده بعضی گفتند مرتبه پائین مالکیت و بعضی ها حق را ، اعمال اراده اعم از بروز آن به اشاره  حرکات ، بیان ونوشته تصویر و اعمال به منظور استیفای آنچه فرد یا گروه یا شخص حقوقی خود را محق در آن می داند و یا به ترتیبات مذکور در برابر دیگری متعهد می گردد ، بدون آنکه چنین اراده ای به حق غیر و محدوده قانون تعرض نماید بدین ترتیب نویسنده و یک داستان نویس حق دارد نوشته و اثر ادبی بیافریند و نقاش مختار است تصویر را به دلخواه خود نقاشی کند وخریدار از فروشنده تسلیم مبیع را بخواهد و فروشنده ثمن را مطالبه نماید ولی این حق نباید معارض حق دیگری و تضییع حقوق دیگران باشد و یا در طول مقررات قانونی نباشد به هر حال آنهایی که در این مسیر گام نهادند رسالت سنگینی در جامعه به عهده دارند و اگر این حق از کسی گرفته شود برای اخذ آن به دستگاه قضائی مراجعه می نماید و اگر نتوانست در  این مسیر هم به حقوق خود برسد و یا آن را در معرض تضییع و یا خود را در ورطه پرتگاه دید به وکلاء و مشاوران حقوقی جهت احیای حق خود رجوع می نماید. پس وکلاء  به مراتب مسئولیت سنگین تری به عهده دارند پس باید هم در عمل و هم در مسیر پویای علم حقوق جدی تلاش کرد و در یک جمله می توان گفت :
حق عبارتست از حریم حقوق و اعمال حقوق و اختیارات حقوقی، قانونی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه، نه در لفظ بلکه در عمل که اجرای آن همان عین عدالت است و گسترش قسط و عدل که از اهداف اولیاء و انبیاء می باشد و آن از وظایف تمامی آحاد جامعه می باشد به ویژه آنان که در وادی حقوق و علم حقوق گام نهادند، باشد که در این مسیر رضای حق پشتیبان و همراه ما گردد  .
مراحل متعدد رسیدگی نشان دهنده اهمیت بحث عدالت و نشان از دقت نظر قانونگذار در راستای نیل به عدالت علوی و احقاق حقوق فردی و اجتماعی است .
مرحله تجدید نظر از جمله مراحل رسیدگی است که از اهمیت بسزایی برخوردار است عالم حقوق همانند ارگانیسمی زنده است که دارای موقعیتی نظام وار و هماهنگ است و وقتی که برگی از اوراق علم حقوق ورق زده می شود نظم تجریه دیگری می یابد و این نظم در بند بند اوراق علم حقوق نمایان است و از این روست که تظلُم خواه قانون را می پذیرد تا بتواند هماهنگ با نظم حاکم بر عالم که نشأت گرفته از علم حقوق است به خواسته خود برسد .

اراده عالمانه و حکیمانه و عادلانه حضرت حق، ‌در نظام متقن هستی و پهن دشت میدان خلقت و آفرینش از هر چیزی جفت آفرید و از جمله این آفریده ها انسان است . تمایل مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد و رابطه عاشقانه ای که بین این دو بر اساس نظمی معین و قوانین خاص و مقرراتی عادلانه برقرار است تا لذت وصف ناپذیری از زندگی در کنار یکدیگر ببرند و برای بقای نسل خود فرزندانی نیز داشته باشند که این مهم از شگفتی های غیر قابل توصیف است . اما باز این امر نیز جزو شگفتی های عالم است که چگونه و چرا این عشق و دلباختگی بین مرد و زن نه تنها گاه فروکش بلکه بعضاً تبدیل به نفرت ابدی نیز می گردد . و از این روست که برای اصلاح روابط بین زن و مرد مقرراتی لازم است تا بقای جامعه حفظ شود . و نبایست از ذهن وکلاء و قضات و قانونگذار محترم دور باشد که رکن رکین جامعه بشری خانواده است و هر نوع تلاش در حفظ این رکن مورد پذیرش عقلاء جامعه است. و شاید پر بیراهه نباشد که بگوئیم تنها هدفی است که وسیله را توجیه می‌کند .اجرای احکام آخرین مرحله دادرسیهای حقوقی است اگر گفته شود که دادرسیهای حقوقی فقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت می گیرد سخن ناردست نخواهد بود .
در حقیقت هدف از رسیدگیهای حقوقی این است که در صورت احراز تجاوز به حقوق فردی و یا انکار حقوق فردی و صحت انتساب آن و محقق بودن مسئولیت مدنی خوانده، حکم درباره او به موقع اجرا گذاشته شود تا در جامعه هیچ تجاوزی جبران نشده و هیچ حقی احقاق نشده باقی نماند از این حیث شناخت قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی از اهمیت خاصی برخوردار است .
ایجاد امنیت و آرامش در جامعه مدیون اجرای دقیق و به موقع کیفر بزهکاران و یا اعمال تدابیر تامینی و تربیتی درباره آنان است . با این اوصاف در عصر حاضر، واکنش جامعه نسبت به بزه و بزهکاری خود سرانه و نسنجیده نیست و دقت می شود تا مجازاتها مفید و موثر و متناسب با جرم باشد و اعمال این مجازاتها نیز از طریق اقامه دعوا علیه بزهکاران و رعایت قواعد و ضوابط خاص به منظور احترام به اصل شریف برائت صورت پذیرد و نسبت به تکریم اصل قانونی بودن جرم ومجازات اقدام گردد .

« بیش از آنکه مخالفین نوجوانان شما را بربایند اصول عقاید را به آنها بیاموزید » امام صادق (ع)
اطفال و نوجوانان به منزله غنچه های بوستان بشریتند که نیاز به مراقبت و تربیت لازم دارند و جامعه انسانی در ادامه تکامل حقوقی و عقلانی و اجتماعی خود سعی نموده است دقت نظر کافی را نسبت به چگونگی برخورد و ارتباط با اطفال و کودکان رعایت نماید و تلاش نماید به مصداق تبصره ۲ماده ۴۹قانون مجازات اسلامی «مصلحت» طفل را در نظر بگیرد حتی در مقام تنبیه طفل و نوجوان .
« هر کس کار بدی کند در مقابل آن کیفر داده می شود » سوره نساء آیه ۱۲۲
خلقت و فطرت انسان به نحوی است که ادامه زندگی به صورت فردی برای وی غیر ممکن است و ناگزیر از زندگی در اجتماع می باشد و برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری روابط با دیگران است ولی در واقع برقراری این روابط همیشه بر اساس منطق نیست و افراد جامعه جهت رعایت اصول مسلم انسانی و عرفهای مورد پذیرش جامعه خود را ملزم به رعایت قواعدی می کنند و در واقع خود را از ارتکاب به افعالی منع می نمایند و ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعد را از جمله در اعمال مجازات می‌دانند از این رو حقوق جزای اسلامی که نشأت گرفته از دین مبین اسلام است به منزله دارویی است برای حفظ سلامت بیشتر جامعه .

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه