نحوه محاسبه و پرداخت مهریه به وراث زن

نحوه محاسبه و پرداخت مهریه به وراث زن

سئوال:

  • آیا پرداخت مهریه به وراث زن بایستی بر مبنای نرخ روز محاسبه شود یا خیر ؟

نشست قضائی مورخ ۸۷/۵/۲۸ قضات دادگستری شهرستان نطنز

نظر اکثریت :

  • با توجه به ایجاد حق برای زوجه این حق پس از فوت وی به وراث منتقل میشود لذا پس از فوت زن نیز چون وراث مالک قهری اموال زن می شوند و تمام حقوق به همان شکل ایجاد شده ، برای زن به آنها منتقل میشود لذا مهریه را بایستی به نرخ روز به وراث پرداخت کرد .

نظر اقلیت :

  • با توجه به اینکه فلسفه وجودی و وجوبی و فهم قانون صرفا حمایت از شخصی بنام زن است که در صورت فوت یا طلاق بدون سر پناه می ماند بنابر این وضع قانون فقط بلحاظ  حمایت از شخص زن است نه فرد دیگر لذا اگر زن فوت کند محاسبه پرداخت مهریه به نرخ روز برای وراث که از مهریه زن ( که جزء ما ترک محسوب میشود ) ارث می برند نمیتواند مشمول قانون شده و بگوییم بایستی به نرخ روز فوت یا زمان پرداخت محسابه شود بلکه صرفا وراث زن مهریه زن را به عنوان یک میراث به صورت اصل مهریه محق هستند نه آنکه مهریه زن متوفیه را به نرخ روز مطالبه نمایند لذا حدود رای به پرداخت مهریه به نرخ روز به وراثت زن فاقد وجاهت قانونی است .

منبع : دادگستری کل استان اصفهان

برچسب ها :
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه