گفتار دانشمندان

گفتار دانشمندان

 1.   آخرین درجه فساد هر جامعه، بکار بردن قوانین برای قانونی جلوه دادن مظالم است. (ولتر)
 2.   آنان که عمارتی را بنیان کردند، دریغا که پیش از خرابی آن، خود از دست رفتند.(سید رضی)
 3.   آن تعلیمات اخلاقی که قرآن بیان نمود، زبده آداب عالیه و خلاصه اخلاق پسندیده می باشد.(گوستاولوبون)
 4.   آنجا که ایراد و انتقاد آزاد نیست، مدح و تحسین هم لذتی ندارد. (بومارشه)
 5.   آن جا که نادانی است، روزی فراوان است و هر جا فضلی است، تنگدستی در کار است. (ابواسحاق)
 6.   آنچه خوری، به جسم تو رسد؛ آنچه صدقه دهی، به روح تو رسد؛ و آنچه بگذاری به دیگری رسد.(جالینوس)
 7.   آنچه را که دوست داری، از آن رو رها کن که از درمان خویش با آنچه ناخوش داری، ناگزیر نشوی.(ارسطو)
 8.   آن دل که از یاد خدا تهی و بی نصیب است، مانند محکمه ای است که از قاضی تهی است. (لینه)
 9.   آن کس که گفتارش را نپذیرند، سوگندش را باور مکن. (محمد بن مکی)
 10.    آن کس که مرتکب بی عدالتی می شود، حتی از کسی که تحمل آن را می کند، بدبخت تر است. (افلاطون)
 11.   آن کسی که خدا را شناخت، با خلق خدایش لذتی نخواهد بود و کسی که دنیا را شناخت، زیستن در آن، لذتش نبخشد. (بایزید بسطامی)
 12.   آن که می تواند نسبت به نیکی دیگران ناسپاس باشد، از دروغ گفتن باک ندارد. (شیلر)
 13.    آن که نعمت دهد، را سپاسداری را برای سپاسگزار می گشاید. (انوشیروان)
 14.   احتمالا چیز بدتر و خطرناکتر از بی نظمی وجود ندارد. (نهرو)
 15.  احمق ها از گذشته حرف می زنند، دیوانه ها از آینده و عقلا از حال.(ناپلئون)
 16.   ادب کردن احمق را چون آبی است در بیخ حنظل، هر چند بیشتر خورد، تلخ تر گردد. (ابوسعید ابوالخیر)
 17.  از روزگاری که شأن و مقامت پایین آمد، نا امید و مأیوس مشو؛ زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین تر می رود تا بامداد دیگر بالا بیاید. (افلاطون)
 18.  از مردمی در شگفتم که خانه ای می سازند که هر روز گامی از آن دور می شوند و ساختن خانه ای را که هر روز گامی به سویش پیش می روند، رها کرده اند. (ابوحازم)
 19.  از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست بپرهیز. (افلاطون)
 20.  اساس و پایه دروغ، شر است و اگر شری با دروغگویی رفع شد، دفع فاسد به افسد شده است.(علی دشتی).

بخش دوم

۱- اصلاح کار رعیت از فزونی سپاه، در پیروزی موثرتر است. (انوشیروان)
۲- اعتماد و اطمینان به عدم مجازات و نبودن مسئولیت، اکثر افراد کشور را خودسر و متمرد و متجاوز بار می آورد. (محمد مسعود)
۳- اغماض، نشانه علو روح و انتقام، دلیل پستی و سبکی عقل است. (سقراط)
۴- افتخار در خشک کردن اشک است، نه در جاری ساختن خود. (بایرن)
۵- افکار خوب، معمار آفریننده هستند و آرزو، قلابی است که هر چیز را به جانب ما تواند کشید. (دیل کارنگی)
۶- اقرار به تقصیر و اشتباهات، فضیلتی است که هر کس قدرت و جرئت اعتراف به آن را ندارد.(ناپلئون)
۷- اگر آدمی تهی دست باشد، نزدیکان نیز از او دورند؛ و اگر توانگر باشد، هر دوری نیز نزدیک است. (سید رضی)
۸- اگر بر آب روی، خسی باشی؛ اگر بر هوا پری، مگسی باشی؛ دل به دست آر، تا کسی باشی.(خواجه عبدالله انصاری)
۹- اگر بر ناتوان خشمگین شدی، دلیل بر این است که قوی نیستی. (ولتر)
۱۰- اگر بیکارید، بدانید که در راه ویرانی پیش می روید و در این راه، کمتر جای توقفی وجود دارد. (پیچر)
۱۱- اگر چیزی بالاتر از زندگی وجود داشته باشد، محبت است و اگر چیزی مانند آن یافت شود، بی نیازی و علو طبع است. (بزرگمهر)
۱۲- اگر خواستید موضوعی را همه بدانند، آن را به عنوان یک راز محرمانه، با زن در میان بگذارید. (ایرلندی)
۱۳- اگر ده ها مقصر به ناحق تبرئه شوند، بهتر از آن است که یک بی گناه محکوم شود. (فرانسوی)
۱۴- اگر کاهلی پیشه کنید، در طریق نابودی گام خواهید برداشت؛ زیرا طریق کاهلی یک ورطه است، نه یک جاده. (ه.و.پیچر)
۱۵- اگر کسی از حمله و بدگویی به من دست بکشد، هرگز گذشته را برای تلافی، به خاطر نخواهم آورد. (لرد آوی بوری)
۱۶- اگر کسی به شما تملق گفت، بدانید که در پس پرده، علیه شما توطئه می چیند. (لاروشفوکولد)
۱۷- اگر گناهان را بویی بودی، کسی همنشینی دیگری نمی توانست شد. (ربیع بن حیثم)
۱۸- اگر مرد سبک مغزی را دیدید که منصبی عالی دارد، تعجب نکنید، باد همیشه اشیاء سبک را بالا می برد. (ژرژ ساند)
۱۹- اگر مرگ ناگزیر فرا خواهد رسید، تکیه کردن بر دنیا حمق است و اگر قضا حق بود، دور اندیشی بیهوده است. (قابوس بن وشمگیر)
۲۰- اگر مسیح مرده ای را زنده کند، معلم، ملتی را احیاء می کند. (ارپید)
۲۱- اگر مکر ورزی، طبیعی آدمیان است، اطمینان کردن به دیگری عجز است. (قابوس بن وشمگیر)
۲۲- اگر می خواهی به آنچه نیستی، برسی، پیوسته به آنچه هستی قانع مباش، چون هر جا که به آن دل خوش کنی، همانجا ساکن و متوقف خواهی شد. (کوارلز)
۲۳- اگر می خواهید اخلاق کسی را امتحان کنید، به او قدرت بدهید. (آبراهام لینکلن)

برگرفته از سایت : پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان قم

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه