یکصد و ده ضرب المثل حقوقی

یکصد و ده ضرب المثل حقوقی

 1. قانون سه روز پیرتر از دنیاست (استونی)
 2. قلم و جوهر بهترین شهودند (پرتقالی)
 3.  قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد (المانی)
 4. حقیقت ، دختر زمان است  (ایتالیایی)
 5. قانون غالبا دندان خود را نشان میدهد ولی گاز نمی گیرد (انگلیسی)
 6. حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند (عبری)
 7. حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی)
 8. حرف حق شمشیری است برنده (فارسی)
 9. قاضی که بی گناهی را محکوم  سازد , وجدان خود را محکوم کرده است (سوئدی)
 10. حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است (چینی)
 11. قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است (چینی)
 12. قاضی خوب همسایه بد است (امریکائی)
 13. قانون روی میز است و عدالت زیر میز (استونی)
 14. قانون مانند تار عنکبوت است ، سوسک از ان رد میشود ولی مگس گرفتار میگردد (چک)
 15. قانون همه را می لیسد (اسکاتلندی)
 16. حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت میکند (انگلیسی)
 17. حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند (اسپانیائی)
 18. حق شناسی بار سنگینی است (اسکاتلندی)
 19. حق بالاتر از قانون است (روسی)
 20. قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند , قانون نیست (انگلیسی)
 21. حقیقت در ته چاه نهفته است (فرانسوی)
 22. حقیقت گرزی است که فرود می اید و همه را میکشد (فرانسوی)
 23. حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است (المانی)
 24. حقیقت ، بهتر از طلاست (انگلیسی)
 25. حقیقت ، مهر خداست (عبری)
 26. حقیقت نیش می زند و دروغ درمان میکند (ایتالیایی)
 27. حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود میترساند (المانی)
 28. اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس (چینی)
 29. انکه تهمت میزند هزار بار میکشد ولی قاتل فقط یک بار میکشد (چینی)
 30. اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می شود (عبری)
 31. از شوخی قاضی فقط خودش می خندد و همنشینش (ایتالیایی)
 32. بی عدالتی بها ندارد (استونی)
 33. بی عدالتی دایه پزشک است (المانی)
 34.  تمام براهین دادگاهی قابل قبولند (ترانسوال)
 35. تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود (فارسی)
 36. اگر در جوانی سوزنی بدزدی در پیری پول خواهی دزدید (چینی)
 37.  اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا پایان عمر به شما خواهد چسبید (انگلیسی)
 38.  تمام قوانین عادلانه نیست (اسکاتلندی)
 39.  افتابه دزدها را به دار می اویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم (المانی)
 40. اگر میخواهی قاضی خوبی باشی باید به حرف های همه گوش بدهی (برزیلی)
 41. جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند (المانی)
 42.  از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه (فرانسوی)
 43.  ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر (فرانسوی)
 44.  انکه میدزدد به دار اویخته نمیشود بلکه انکه گرفتار میگردد به دار اویخته میشود (چک)
 45.  چو بد کردی مشو ایمن ز افات   که واجب شد طبیعت را مکافات (فارسی)
 46.  حق با زور است (انگلیسی)
 47. هر جا که جامعه باشد ، حقوق هم است (لاتینی)
 48.  اگر میخواهی بر اسرار مردی واقف شوی ، فقط از همسایگانش سوال کن (چینی)
 49.  انسان نباید با چکش اهنین در خانه قاضی را بزند (المانی)
 50. تمام اختلافات از « آری » و « نه » بر میخیزد (فرانسوی)
 51.  برایی آنکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو (انگلیسی)
 52. خدا می خواست ادمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت (روسی)
 53.  «اشتباه» می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ولی «حقیقت» در یک دروازه گیر می کند (اتازونی)
 54. عدالت همیشه گرسنه است (بلغارستانی)
 55. دل انسان اهن است و قوانین کشور کوره (چینی)
 56. دزد مرتکب فقط یک جنایت شده , و انکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت(زیرا به دیگران تهمت دزدی می زند) (ارمنی)
 57. شوهر قانون است برای همسرش (روسی)
 58. دزد به دزد میزند خدا خنده اش می گیرد (فارسی)
 59. دزد , بازار را اشفته می خواهد (فارسی)
 60. شمشیر عدالت غلاف ندارد (فرانسوی)
 61. صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد (یوگسلاوی)
 62. دزد از خانه مفلس خجل اید بیرون (فارسی)
 63. عدالت از انچه در قانون نوشته شده معلوم می شود (چینی)
 64. فقط پزشکان می توانند ادم بکشند و از کیفر در امان باشند (اسلواکی)
 65. عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالیکه مستحق فقط یک ضربه است (بلژیک)
 66. دزد ناشی به کاهدان می زند (فارسی)
 67. دزد راه باش ، دزد سفره مباش (اذربایجانی)
 68. عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند (برنئو)
 69. وقتی که رفیق ، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند (ایتالیایی)
 70. دزدان بزرگ افتابه دزد را به دار می اویزند (چک)
 71. عدالت بهتر از عبادت است (عبری)
 72. دادگستری خیلی زیاد ، غالبا ستم خیلی زیاد است (فرانسوی)
 73. عدالت کور است و کسی را نمی بیند (انگلیسی)
 74. دزد خوب نگهبان خوب می شود (نگروئی)
 75. روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد (چینی)
 76. ستم بر ستم پیشه عدل است و داد (فارسی)
 77.  عرف و عادت قانون ثانوی است (لاتینی)
 78. عرف و عادت قوی تر از قانون است (روسی)
 79. گواه شاهد صادق در استین باشد (فارسی)
 80. مهربانی بزرگتر از قانون است (چینی)
 81. مراسم و قانون همسایه یکدیگرند (مونتونگروئی)
 82.  وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند (ترکی
 83. وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است , بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده اند تا به علت بیمار بودن (اسپانیولی)
 84. وکلا مانند درشکه چی ها نیستند ، انها انعامشان را قبل از حرکت می گیرند (اتازونی)
 85.  وجدان بد در ان واحد تهمت زننده ، قاضی ، شاهد و به دارزننده است (هلندی)
 86.  هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می گذارند (چینی)
 87.  هر کس بر بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می افتد (چینی)
 88.  وقتی که سراغ طبیب می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند (المانی)
 89.  وکیل خوب همسایه بد است (فرانسوی)
 90.  یک جیب پر از حق احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد (چک)
 91.  یک قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند (المانی)
 92.  هرکجا قدرت هست در انجا قاضی هست (روسی)
 93.  هیچ سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست (ایتالیایی)
 94.  وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند (روسی)
 95.  وارث وارث من , وارث من است (لاتینی)
 96.  وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است (ایتالیایی)
 97.  هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان (لاتویا)
 98.  هر کس پول دارد بر حق است (لتوانی)
 99.  هیچ قاضی ایی نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد (مونتونگرویی)
 100.  یک دست پر از پول قوی تر از دو دست پر از حقیقت است (سوئدی)
 101. مکندگان خون مردم دو گونه اند : زالوها و ماموران مالیات (فرانسوی)
 102. وجدان اگر زخمی شد دیگر خوب شدنی نیست (چینی)
 103. وقتی که متهم قاضی شود فاتحه قانون خوانده شود (چینی)
 104. وقتی که قاطر قاضی می میرد همه به تشیع جنازه اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می میرد هیچ کس به تشیع جنازه اش نمی رود (تازی)
 105.  وجدان یگانه محکمه ایست که در ان به وکیل دادگستری احتیاجی نیست (انگلیسی)
 106.  هرانچه حاکم عادل کند همه داد است (فارسی)
 107.  همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می اید در را به رویش می بندند (سوئدی)
 108.  ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمیتوان خفه اش کرد (لاتینی)
 109.  دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه (اذربایجانی)
 110. قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند (لاتینی)

تمام ضرب المثل های فوق از بخشی از کتاب « گلچینی از ضرب المثل های جهان » وام گرفته شده است .

نام کتاب : گلچینی از ضرب المثل های جهان ؛

مولف : دکتر سیف الله اسدی ( عضو هیات علمی دانشکده پزشکی ) ؛

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه