عمومی

آشنایی با دفتر دادگاه   : دفتر دادگاه محل تهیه مقدمات دادرسی و تنظیم پرونده ها است كه به تصدی مدیر دفتر و یكنفر ثبات بایگان و یكنفر منشی دادگاه و همگی تحت ریاست رئیس دادگاه انجام وظیفه می نمایند و امور دفتری را كه مجمـوعه اقـدامـات و عملیاتی كه منجر به دریافت و ثبت و توزیع مكاتبات جهت بر قراری ارتباط است انجام می دهند ....

مقدمه هر كس حق مظلومي را از ظالم بستاند در قيامت همنشين من خواهد بود. (پيامبر اعظم ص) از اول خلقت بشر چیزی به همراه او مثل حیات او آفریده شد و آن كلمه زیبای حق و حقوق او بوده  و آنچه امروزه بیشتر از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد شناخت  و آگاهی از حق و حقوق خود و جایگاه خود در جهان كنونی...

پیشگیری از بزهکاری واژه پیشگیری امروز در معنی جاری و متداول آن دارای دو بعد است: پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنی" پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن" و هم به معنی" آگاه کردن هشدار دادن" است؛ اما در جرم شناسی پیشگیرانه، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از...

قانونگذار برای تعرض قانونی به حریم خصوصی اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) ضوابطی را تعیین کرده است که به اختصار به آنها می پردازیم : تفتیش و بازرسی منازل و اوراق و نوشته های اشخاص ، بازرسی از منزل یا محل کسب و سایر اماکن مشابه و نیز اشیایی  که در اختیار انسان ها قرار می گیرد هنگامی قانونی و مشروع است که به موجب...

مقدمه اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های عمومی به عنوان شیوه ای موثر در پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم به شمار می رود. برای این منظور متناسب با موضوع از روشهای مختلفی می توان استفاده نمود که یکی از شیوه های رایج آن شیوه اطلاع رسانی مکتوب می باشد. "دبیرخانه هیات عالی نظارت" بر امر رسیدگی به تخلفات اداری با درک اهمیت این ضرورت و در...

از جمله سنت های حاکم بر زندگی انسان ها که عامل دوام و بقای نسل بوده و از سوی کلیه قوانین بشری نیز پذیرفته شده است، ازدواج و تشکیل خانواده می باشد. اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تاثیر گذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل ۱۰ قانون اساسی آن را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته است زیرا چنانچه...

در جریان دادرسی معمولاً مدت زمانی اصحاب دعوی منتظر حصول نتیجه اختلاف مطروحه می مانند که این مدت زمان ممکن است قبل از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مساله از سوی متقاضی ذینفع(خواهان) و صرفاً در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه بارعایت تشریفات قانونی که به آن خواهیم پرداخت دستور موقت صادر...

اشاره با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی...

الف: دادگاه های عمومی و حقوقی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی حقوقی و به اصطلاح مدنی رسیدگی می نمایند . شروع رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد هر دادگاه عمومی دارای یک قلمرو قضایی می باشد که به آن حوزه قضایی می گویند وحوزه قضایی عبارتست از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . قلمرو قضایی یک دادگاه با...

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است، و به تجربه ثابت گردیده که کودک در محیط و فضای خانوادگی سالم بهتر، رشد نموده و تکامل و تعالی می یابد. بدیهی است فرزندانی که درمحیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت. لذا با وصف آنکه سازمان بهزیستی...