عمومی

روزی ابوریحان درس به شاگردان می گفت که خونریز و قاتلی پای به محل درس و بحث نهاد.شاگردان با خشم به او می نگریستند ودر دل هزار دشنام به او می دادند که چرا مزاحم آموختن آنها شده است.آن مرد رسوا روی به حکیم نموده چند سئوال ساده نمود و رفت. فردای آن روز،شاعری مدیحه سرای دربار،پای به محل درس گذارده تا سئوالی از حکیم بپرسد...

هر چند کلمه افترا واژه خوشایندی نیست اما گاهی اوقات پیش می آید که اشخاص پا را از گلیم قانونی خویش فراتر می نهند و به حقوق دیگران تعدی می نمایند از این رو به ناچار زیاندیده به منظور جبران و بازگشت حق از دست رفته خویش و تنبیه متجاوز چاره ای جز دادخواهی و اعلام شکایت کیفری ندارد که مرجع صلاحیتدار قضایی پس از...

جرم یعنی عملی که ترک یا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتکاب، موجب برهم زدن نظم اجتماعی شود. جرایم در یک دسته بندی عمده به دو نوع قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند.جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود که قانون‌گذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آنها را بر جنبه عمومی شان...

پس از انتقال قدرت از قبایل به نهاد تمرکزی به نام دولت شاید یکی از وظایف اصلی حکومت تامین آزادی های فردی است که با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادی های شخصی می شود. در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است:حیثیت، جان، مال، حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. عبارت آخر...

مطابق اصل ۱۵۶قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضاييه احياي حقوق عامه و گسترش عدل مي‌باشد.در بادي امر شايد اين گونه تصور شود كه اين مهم تنها از طريق صدور احكام قضايي توسط قضات دادگستري تحقق خواهد يافت.اما حقيقت آن است كه امروزه در تمام دنيا دولت‌ها در صدد آن هستند كه با ارتقاي دانش عمومي در مسائل حقوقي، اداري، سياسي،اقتصادي و ...

آيا در بين فاميل، دوستان و آشنايان خود كسي را مي‌شناسيد كه در ارتباط با ديگران موفق‌تر عمل كند؟منظور كسي است كه در اصطلاح از روابط عمومي بالايي برخوردار است.معمولاً چنين فردي با شناخت نقاط ضعف طرف مقابل و برجسته كردن آنها او را مجذوب كلام و رفتارش مي‌نمايد يا اينكه با وارونه نشان دادن نقاط ضعف مصاحب خود نوعي حس اعتماد به نفس و...

جرائم علیه اشخاص واموال الف : قتل مهمترین جرمی که نسبت به تمامیت جسمانی افراد ارتکاب می شود قتل است در قانون قتل اعم از عمدی یا غیر عمدی تعریف شده است به طور کلی قانونگذار از ذکر جرائم از یکی از سه شیوه تبعیت می کند در برخی مواقع جرم تعریف شده است مثلا ماده ۱۷۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰اشعار میدارد که سرقت عبارت است از...

اقامه دعوی کیفری ( شروع به تعقیب – تنظیم شکوائیه و سیر آن ) پس از وقوع جرم و مشخص شدن دادگاه یا دادسرای صلاحیت دار می بایست تعقیب جرم و متهم یا متهمین نیز آغاز شود لیکن شروع تعقیب و تحقیقات منوط به تحقق شرایطی است که در این راهنما به صورت ساده و مختصر به آنها خواهیم پرداخت . ۱-داشتن اهلیت در جرائمی که تعقیب آن منوط...

امروزه به دلیل حجم فراوان معاملات اقتصادی، میزان زیاد مبالغ و سهولت در حمل چک به جای پول نقد،استفاده از این سند مالی در جامعه به طور مرتب درحال افزایش است.بنابراین آشنایی شهروندان با قوانین چک باعث می شود که از یک سو با جرایمی که به طور سهوی یا عمدی در استفاده از آن به وقوع می پیوندد آشنا شوندو به مجازات‌هایی که در...