بانک مقالات حقوقی

دکتر علی محمد طباطبائی(ذو المجد) وکیل دادگستری منظور اصلی ما از بحث در حق شفعه مقایسه آن با حق شفعه در حقوق سوئیس و فرانسه‏ و آلمان است تا در نتیجه این قیاس نکات انتقادی که در مقررات قانونی ایران موجود است بصورت‏ برجسته‏ای نمودار شود.البته واضح است که انتقاد یک افزار منطقی است که مانند چوب فرمان‏ پلیس جنبه هدایت و ممانعت داشته و آن...

آیا دیگر با همسرتان تفاهم ندارید؟آیا زندگی‏ مشترک تحمل‏ناپذیر شده و در آرزوی رهایی‏ از آن هستید و می‏پندارید جدایی اجتناب‏ناپذیر است.در این صورت جدایی به وقوع می‏پیوندد اما سهولت انجام آن به وجود احتمالی فرزندان‏ و اهمیت دارایی مشترک بستگی دارد در مورد ازدواج‏های رسمی،جدایی باید در دفاتر قانونی ثبت شود و برای صدور رأی طلاق، حضور وکیل ضروری است. طلاق آمار طلاق در کشور فرانسه،سالیانه...

ماده 1- دیوان بین‌المللی دادگستری كه به موجب منشور مللل متحد به عنوان ركن مهم قضایی سازمان تاسیس شده طبق مقررات این اساسنامه تشكیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود. فصل اول – تشكیلات دیوان ماده 2- دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یك هیات قضات مستقل كه بدون توجه به ملیت آنها از میان كسانی انتخاب می‌گردند كه عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا بوده...

نوشته : دادرس ژان ژگو1 ترجمه دكتر صدرزاده افشار 1-منشاءو جنبه تاسیسی دادسرا در فرانسه،دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است.درواقع وكلای مدافع كتبی و وكلای مدافع شفاهی پادشاه2،یكی پس از دیگری ،از سده سیزدهم ببعد پدیدار شدند. درآنموقع دو دسته از وكلا در برابر دادگاهها،از منافع اصحاب دعوی دفاع میكردند: وكلای ترافع كتبی كه نمایندگی اصحاب دعوی را بعهده داشتند و قسمت كتبی مدافعه را انجام میدادند،وكلای...

۲- مصونیت قضائی قضات قضات برای رسیدگی بدعاوی مردم باید از آزادی كامل برخوردار شوند والا نخواهند توانست وظایف خود را بنحو شایسته ای انجام دهند بدین جهت در كلیه ممالك برای آنان نیز مانند نماندیگان مجلس و وزراء مصونیت را شناخته اند كه نه تنها مانع از اعمال مستقیم كلیه دعاوی كیفری علیه قضات بوده بلكه دعاوی مدنی نیز جز در موارد معینه و با...

اعمال عدالت واقعی وقتی ممكنست كه اصحاب دعوی و وكلای آنان بدون كمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی كامل بیان كنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد...

 مضمون اشتراك (2-2-2-2-4 قبل از قانون اصلاح 1965م، دارایی‎های مشترك در تمام رژیم‎های اشتراكی، شامل كلیه دارایی‎هایی بود كه به وسیله زوجین در دوران ازدواج و زناشویی كسب می‎شد و فقط اموال مكتسبه ناشی از ارث و هبه از آن خارج می‌گردید. لذا تمام منابع مالی، اعم از عایدات، دستمزدها و درآمدهای ناشی از سرمایه، داخل در اشتراك بودند و اشتراك از همه این منابع بهره می‎برد....

عباس محمدی چكیده: رژیم مالی به معنی قواعد منسجم برای تنظیم روابط مالی زوجین با یكدیگر و روابط آنها با اشخاص ثالث است. در سیستم‎های حقوقی وابسته به نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، این رژیم مبنای قانونی و قراردادی دارد؛ بدین معنی كه زوجین در انتخاب هر یك از مدل‎های مقرر در قانون مدنی یا خلق مدل جدید به عنوان رژیم‎ حاكم، در قالب قرارداد آزاد هستند...

یكی از منابع اساسی حقوق هر كشور، قوانین موضوعه آن كشور می باشد. چرا كه بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین كشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است كه می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر كشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می كند. مجازات...