۳۰ خرداد ۱۳۹۴

منع تحصيل وام از شرکت به چه صورت است؟ مدیرعامل واعضای هیئت مدیره شرکت از گرفتن هر گونه وام یا اعتبار از شرکت ممنوع هستند و این ممنوعیت حتی به بعضی از افراد خانواده و فامیل مدیران مذکور سرایت می کند. این افراد شامل همسر پدر و مادر واجداد خواهر و برادر همچنین اولاد و فرزندان آنان می گردد. البته وابستگان افراد مذکور مشمول این ممنوعیت...

وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای سهامی خاص و با مسئولیت محدود به چه صورت است؟  در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ٢ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ٣ نفر می باشند.  حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .  در شرکت سهامی خاص حداقل ٣٥% سرمایه باید نقدا در یکی از...

آیا  از روش و مراحل ثبت شرکت‌های سهامی خاص مطلع هستید؟ مراحل به صورت زیر می‌باشد:  پس از تکمیل دو برگ اظهارنامه و اساسنامه شرکت جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجعه و سپس حسابداری اداره ثبت شرکتها با رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهارنامه اقدام مینماید .  چند نام باتوجه به اینکه: ( نام خارجی نباشد.   سابقه ثبت نداشته...

مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :  دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص وتکمیل آن و امضای ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران .  دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضائ ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .  دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.  دونسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضائ مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.  فتوکپی برابر...

یاد آوری‌های مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت سهامی خاص به صورت زیر می‌باشد: حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ٣ نفر میباشد ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت) حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده ٥ ل.ا.ق.ت)  پس از تهیه مدارک لازم ( اظهارنامه اساسنامه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین صورتجلسه هیات مدیره فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین...

شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود ....

  چارلز هافمن دیکنز در پورت سی انگلستان به دنیا آمد . پدرش کارمند نیروی دریایی بود که بعدها به علت بدهکاری زندانی شد . دیکنز هیجده سال داشت که در دفتر وکالت گری با سمت منشی کار گرفت و چندی بعد به عنوان یکی از ماهرترین گزارشگران تندنویس جلسات دادگاه در لندن شهرتی به هم زد . گرچه او هرگز نتوانست در کانون وکلا پذیرفته...

از این بالا ، هیچکس ، و هیچ چیز ، به اندازه‏ واقعی خودش نیست . نه درخت‌ها ، نه مغازه‌‏ها و نه ماشینها . خیابان هم همینطور . پس این تنها زایر جاسم نیست که از اینجا ، مچاله و کوچک‏ به نظر می‏‌آید . اگر عبد الله هم بود،حتما همین طور بود...

شالیزارها سبز بودند،سبز و درخشان.اواسط تابستانی گرم و مرطوب بود و ما خواهرها به‏ همراه مادرمان برای کار در مزارع چای دیگران به‏ دشت آمده بودیم.حتی فکرش هم به ذهن من‏ خطور نمی‏کرد که آن روز، آخرین روز آرامش و شادی در زندگی من است.ردیف به ردیف و شانه‏ به شانه،خم شده از کمر،برگ‏های جوان را می‏چیدیم و در سبدها می‌‏انباشتیم. من نوزده ساله بودم، با...